Aktuality SHMÚ

Marec 2022 - zhodnotenie mesiaca

11.4.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Marec 2022 - zhodnotenie mesiaca
Marec 2022 skončil na Slovensku po teplotnej stránke podľa normálu 1991 – 2020 ako normálny, s prevahou záporných odchýlok od normálu. Rozloženie teploty vzduchu bolo v celej Európe v priebehu marca veľmi kontrastné. Výrazná a veľmi rozsiahla chladná teplotná anomália sa rozprestierala od centrálnej Sibíri cez európsku časť Ruska a východné Stredomorie (vrátane Malej Ázie) až po tropické oblasti východnej a strednej Afriky. Relatívne chladnejšie bolo aj na Iberskom polostrove. Naopak teplejšie podmienky v priebehu marca panovali v západnej a severozápadnej Európe, vrátane Škandinávie, kde odchýlky priemernej mesačnej teploty vzduchu boli aj viac ako +5,0 °C. Na globálnej úrovni skončil marec 2022 ako 5. najteplejší marec od roku 1880. V dôsledku toho, že v prevažnej časti mesiaca bolo počasie v strednej Európe a na Slovensku ovplyvňované rozsiahlou tlakovou výšou, v priebehu marca výrazne prevažovali suché podmienky bez výskytu významnejší zrážok. Z tohto dôvodu bol marec na väčšine územia západného a stredného Slovenska zrážkovo podnormálny (suchý) až silne podnormálny (veľmi suchý), na východe skôr normálny a miestami až nadnormálny (vlhký).


V uplynulom období niekoľkých mesiacov a predovšetkým v priebehu tohtoročného marca sme zaznamenali na území Slovenska celý rad poveternostných extrémov. Popri dosiahnutých mimoriadne vysokých marcových hodnotách tlaku vzduchu bola ešte charakteristickejšou a významnejšou črtou prítomnosť mimoriadne až extrémne suchého vzduchu, a to aj v najnižších vrstvách atmosféry [o týchto skutočnostiach sme informovali v príspevkoch na FB profile SHMÚ a tiež v samostatnej analýze]. To sa na mnohých miestach prejavilo abnormálne nízkymi hodnotami relatívnej vlhkosti vzduchu a rekordne vysokými dennými amplitúdami teploty vzduchu, a to dokonca v absolútnom (celoročnom) historickom kontexte. Príčinou tohto atypického priebehu počasia bola nielen prevládajúce cirkulácia atmosféry (výrazne perzistentná tlaková výš v priestore Európy, pozri nižšie), ale aj pretrvávajúci nedostatok zrážok v období posledného roka 2021 a najmä zimy 2021/2022. Všetky mesiace počnúc septembrom 2021 boli z pohľadu zrážok nevýrazné, navyše v priebehu celej zimy bol najmä v južnej polovici Slovenska výrazný nedostatok prírodného snehu.


Synoptická situácia a cirkulačné podmienky

Počas prvých dní mesiaca sa striedavo severozápadne, severne až severovýchodne od nás udržiaval stred mohutnej a rozsiahlej tlakovej výše a do našej oblasti prúdil po väčšinu času od severu až severovýchodu chladný a suchý vzduch. Dňa 7.3. sa vo vyšších hladinách ovzdušia presúvala cez Ukrajinu a západné Rusko smerom na juhovýchod až juh brázda nízkeho tlaku.

V ďalších dňoch sa stred mohutnej a rozsiahlej tlakovej výše presúval od severu cez našu oblasť smerom nad východné Stredomorie. V priebehu 15.3. a 16.3. sa cez našu oblasť smerom na východ presunula prehlbujúca sa tlaková níž. V ďalších dňoch sme až do 25.3. boli pod vplyvom tlakovej výše, ktorá sa rozprestierala po väčšinu času nad veľkou časťou Európy s výnimkou severu a severovýchodu kontinentu. Dňa 26.3. prešiel po okraji veľmi rozsiahlej tlakovej níže nad Európskou časťou Ruska cez Bielorusko a Ukrajinu smerom na juh studený front a k nám sa od západu prechodne rozšíril výbežok vyššieho tlaku. Ten neskôr zoslabol a v závere mesiaca nad strednou a juhozápadnou časťou Európy výrazne klesol tlak vzduchu. V ňom sa sformovalo výrazné frontálne rozhranie, ktoré nás ovplyvnilo trvalými zrážkami v posledný deň mesiaca.
 

Klimatologické zhodnotenie mesiaca

Teplota vzduchu

Marec 2022 bol na Slovensku v porovnaní s normálom 1991 – 2020 teplotne normálny, pričom výrazne prevládali záporné odchýlky od normálu. Priemerná územná odchýlka mesačnej teploty vzduchu od uvedeného normálu bola -0,5 °C. Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 – 2020 bola +0,6 °C na meteorologickej stanici Bratislava – Koliba (podľa normálu 1981 – 2010 to bolo až +1,2 °C). Najnižšia odchýlka teploty vzduchu bola -1,3 °COravskej Lesnej a Dudinciach (podľa normálu 1981 – 2010 v Oravskej Lesnej bola odchýlka -0,9 °C).

Priemerná mesačná teplota vzduchu v marci 2022 bola prevažne v intervale od 3,0 do 6,0 °C. Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 6,4 °C na meteorologickej stanici Bratislava – Koliba. Okrem vysokohorských polôh bolo chladnejšie len v niektorých kotlinách na severe stredného Slovenska (Telgárt 0,0 °C, Podolínec 0,4 °C alebo Poprad 0,9 °C). Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola -1,4 °COravskej Lesnej. Vo vysokých horských polohách bola priemerná mesačná teplota napr. na Lomnickom štíte -8,9 °C a na Chopku -5,8 °C.

Na rozdiel februára, ktorých bol vo svojom priebehu prevažne teplotne nadnormálny, dominovali v prvých dvoch marcových dekádach dni s relatívne chladnejším počasím a nižšími priemernými dennými teplotami vzduchu (denné priemery teploty vzduchu boli pod normálom 1991 – 2020). Absolútne najnižšia teplota vzduchu v polohách do 1000 m n. m. bola nameraná 11.3. v obci Huty -18,3 °C (na Lomnickom štíte to bolo až -19,4 °C dňa 10.3). Pod hranicou -18 °C klesla teplota vzduchu aj v Červenom Kláštore -18,2 °C a Oraviciach -18,1 °C. Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola 23,4 °C, nameraná v obci Kamenica nad Hronom dňa 24.3.2022. Teplota 23 °C a vyššia bola nameraná aj v Žiari nad Hronom (23,1 °C) a Rožňave (23,0 °C).

Pozoruhodná situácia nastala aj z pohľadu dní s mrazom (minimálna denná teplota < 0 °C). Na viacerých miestach v rámci nižších polôh sme v tohtoročnom marci zaznamenali prekonanie, alebo vyrovnanie najvyššieho mesačného počtu mrazových dní v tomto prvom jarnom mesiaci. Udialo sa tak pritom aj na našich významnejších klimatologických staniciach. Spomedzi tých s príslušným časovým radom meraní od roku 1963 alebo dlhším, t. j. za posledných aspoň 60 rokov, bol nový rekordný počet dní s mrazom v mesiaci marec zaznamenaný v Kráľovej pri Senci (24 mrazových dní), Jaslovských Bohuniciach, Beluši (po 26) a Trenčíne (27), zatiaľ čo vyrovnanie uvedeného rekordu zaznamenali na staniciach Žihárec (23), Hurbanovo (25; až od r. 1901), Boľkovce (26), Bardejov, Tisinec (po 27), a Vígľaš-Pstruša (28).
 

Atmosférické zrážky

V dôsledku prevládajúcej anticyklonálnej situácie sa marec 2022 zaradil medzi výrazne suché mesiace. V západnej polovici územia Slovenska spadlo väčšinou od 30 do 60 % obvyklého mesačného úhrnu v marci, pričom v niektorých oblastiach Záhoria, stredného Považia, Ponitria alebo Oravy a Kysuc to bolo miestami výrazne menej ako 40 % marcového úhrnu. Marec 2022 tak skončil v porovnaní s normálom 1991 – 2020 na väčšine územia západného a stredného Slovenska ako zrážkovo podnormálny (suchý) a silne podnormálny (veľmi suchý). Na východnom Slovensku bola situácia vďaka výdatnejším zrážkam, ktoré padali v priebehu posledného marcového dňa (31.3.2022) priaznivejšia, tu skončil marec ako zrážkovo normálny až nadnormálny (vlhký). Percento normálu mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie 147,3 % v Košiciach, na letisku (podľa normálu 1981 – 2010 to bolo 124,3 %) a najnižšie 27,8 % v Senici (podľa normálu 1981 – 2010 to bolo 27,9 %).

Mesačný úhrn atmosférických zrážok bol v západnej polovici územia Slovenska v marci 2022 prevažne v intervale od 10 do 25 mm, na východnom Slovensku zväčša od 25 do 40 mm, ojedinele aj viac. Najnižší mesačný úhrn zrážok bol 10,3 mm v Holíči. Veľmi nízky mesačný úhrn zrážok bol na viacerých miestach na Záhorí, napr. Senica a Radošovce 10,9 mm, Skalica 11,1 mm a Moravský Svätý Ján 11,4 mm. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol nameraný v Jasnej 60,4 mm. Nad 50 mm bol mesačný úhrn zrážok aj na staniciach: Slanská Huta 52,9 mm, Regetovka 52 mm, Vyšná Boca 51,5 mm, Jarabá 51,4 mm a Košická Belá 51,1 mm.
 

Všetky uvedené údaje majú operatívny charakter a zohľadňujú stav k dátumu 11.04.2022.

▲ Anim. 1: Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora [hPa], teplota vzduchu v hladine 850 hPa a geopotenciál 500 hPa [gpm] v období 1.3. - 31.3.2022 podľa reanalýzy ECMWF.
 

▲ Obr. 1: Reanalýza priemernej výšky hladiny 500 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1991 - 2020) v období 1.3. - 31.3.2022 (zdroj: ECMWF ERA5).
 

▲ Obr. 2: Reanalýza priemernej teploty vzduchu v hladine 850 hPa (vľavo - absolútne hodnoty; vpravo - odchýlka od normálu 1991 - 2020) v období 1.3. - 31.3.2022 (zdroj: ECMWF ERA5).
 

▲ Obr. 3: (vľavo) Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v Európe v marci 2022 od normálu 1991 - 2020 podľa údajov globálnej reanalýzy ERA5; (vpravo) to isté pre mesačný úhrn atmosférických zrážok vyjadrený v abs. rozdieloch od normálu 1991 - 2020 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 4: (vľavo) Teplota vzduchu v úrovni 2 m v termíne 12:00 h UTC [°C] a jej odchýlka (vpravo) od normálu 1991 - 2020 v období 1.3. - 31.3.2022 na základe údajov globálnej reanalýzy ERA5 (zdroj: ECMWF).
 

▲ Obr. 5: Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu [°C] od normálu 1991 - 2020 na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období v období 1.3. - 31.3.2022; v prílohe je k dispozícii rastrový diagram za obdobie od 1.1. do 9.4.2022 (zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 6: (vľavo) Denný úhrn atmosférických zrážok [mm] a (vpravo) vývoj celkovej výšky snehovej pokrývky [cm] na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období v období 1.3. - 31.3.2022; v prílohe je k dispozícii vývoj priemerných úhrnov zrážok v základných povodiach SR v období od 1.1 do 9.4.2022 (zdroj: SHMÚ).
 

▲ Obr. 7: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu v marci [°C] od normálu 1961 - 1990 na vybraných meteorologických staniciach v období rokov 1951 - 2022 (Chopok 1955 - 2022; zdroj: SHMÚ).