Aktuality SHMÚ

Predpokladá sa výskyt saharského prachu

21.4.2022 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | PETER HRABČÁK
Predpokladá sa výskyt saharského prachu
Zajtra by sa mal nad územie Slovenska dostať prach zo Saharskej púšte. Prach k nám podľa modelových výpočtov začne prenikať v noci zo štvrtka na piatok a bude postupovať od juhozápadu. Na miestach, kde sa počas zajtrajšieho dňa vyskytnú zrážky je preto možné očakávať zašpinenie rôznych predmetov nachádzajúcich sa v exteriéri (autá, záhradný nábytok,...) V priebehu noci z piatka na sobotu saharský prach naše územie postupne opustí, avšak v nedeľu je pravdepodobne možné očakávať jeho ďalšiu vlnu výskytu.

 

Vyzdvihnutie prachu z povrchu Sahary bolo spôsobené výskytom tlakovej níže v oblasti severozápadnej Afriky. Táto níž v týchto chvíľach postupuje smerom do Európy. Na základe výpočtov modelu sa dá očakávať, že v rámci tohto roka pôjde o doposiaľ najväčšie množstvo prachu nachádzajúce sa vo vzduchu nad našim územím. Lokálne to môže byť aj viac ako 0,8 g/m2, čo v prepočte predstavuje viac ako 800 kg na jeden km2

 

Na Obr. 1 môžeme vidieť predpokladaný obsah prachu v ovzduší zajtra 22. apríla o 12 hodine UTC pre celé územie SR a aj pre ďalšie štáty nachádzajúce sa na danej predpovednej mape. Nasledujúce obrázky č. 2 až 4 znázorňujú časový vývoj obsahu prachu v ovzduší nad vybranými mestami Slovenska. Môžeme si všimnúť, že napr. v prípade Bratislavy sa maximálny obsah očakávať okolo 9. hodiny UTC (11 hodín nášho času) a v prípade Košíc to bude okolo 15. hodiny UTC (17 hodín nášho času).       

 

  

Obr. 1 Predpoveď prachu vo vzduchu v celom vertikálnom profile nad veľkopriestorovým územím v jednotkách g/m2 pre termín 12 h UTC 22. apríla 2022.

Zdroj: https://dust.aemet.es/

 

 

Obr. 2 Predpoveď prachu vo vzduchu v celom vertikálnom profile nad územím Bratislavy v jednotkách g/m2 od 20. do 23. apríla 2022.

Zdroj: https://dust.aemet.es/

 

Obr. 3 Predpoveď prachu vo vzduchu v celom vertikálnom profile nad územím Banskej Bystrice v jednotkách g/m2 od 20. do 23. apríla 2022.

Zdroj: https://dust.aemet.es/

 

Obr. 4 Predpoveď prachu vo vzduchu v celom vertikálnom profile nad územím Košíc v jednotkách g/m2 od 20. do 23. apríla 2022.

Zdroj: https://dust.aemet.es/