Aktuality SHMÚ

A-LAEF epsgramy na 3 dni

4.7.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MARTIN BELLUŠ
A-LAEF epsgramy na 3 dni
Od 1. júla tohto roku sprístupňujeme pre verejnosť aj bodové predpovede A-LAEF pre vyše 1000 slovenských lokalít na najbližšie 3 dni vo forme tzv. epsgramov. Ansámblový predpovedný systém s vysokým rozlíšením ALARO - Limited Area Ensemble Forecasting (A-LAEF) vyvíjame v rámci regionálnej spolupráce pre numerické modelovanie na ohraničenej oblasti v strednej Európe (RC LACE).

Mapové produkty A-LAEF pre oblasť Slovenska sú verejne dostupné na našej webovej stránke od polovice roku 2020. Od 1.7.2022 sprístupňujeme pre verejnosť aj bodové predpovede tohoto systému pre vyše 1000 slovenských lokalít na najbližšie 3 dni vo forme tzv. epsgramov (TU), čím sme nahradili zastarané “lagged” epsgramy na 2 dni generované z piatich po sebe idúcich deterministických predpovedí modelu ALADIN.

Nový epsgram je vytvorený zo 17-členného ansámbla A-LAEF. Jednotlivé členy ansámbla predstavujú predpovede viacerých možných scenárov budúceho vývoja počasia. Rozdiely týchto predpovedí sú spôsobené pozmeneným počiatočným stavom a okrajovými podmienkami, rôzne nastavenou fyzikou modelu, a stochastickým (náhodným) perturbovaním fyzikálnych tendencií (príspevkov v jednotlivých časových krokoch behu modelu). Na základe ich rozptylu (veľkosť farebnej plochy v grafoch) sa dá posudzovať spoľahlivosť danej predpovede (menší rozptyl = väčšia istota, väčší rozptyl = menšia istota). Priemerný scenár ansámbla je zobrazený čiernou prerušovanou čiarou. V prípade zrážok sú priamo zobrazené aj pravdepodobnosti ich výskytu s rôznou intenzitou (0.1, 0.5 a 1.0 mm/h). Agregované numerické hodnoty zobrazené v hornej časti grafov predstavujú MIN/MAX priemernej predpovede za daný kalendárny deň, resp. dennú sumu a 10|90 percentil v prípade zrážok. Pridanou hodnotou epsgramu (k meteogramu) je vyjadrenie neurčitosti vývoja počasia, inými slovami spoľahlivosť predpovede, ale aj zachytenie scenárov, ktoré by v deterministickej predpovedi mohli úplne chýbať. Veríme, že si tento nový produkt vzhľadom na jeho vysokú kvalitu a užitočnosť rýchlo nájde svojich užívateľov.