Aktuality SHMÚ

Zima 2022/2023 - zhodnotenie

10.3.2023 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | L.MARKOVIČ, P.FAŠKO, O.BOCHNÍČEK, M.TURŇA, J. ROZKOŠNÝ, P.KAJABA
Zima 2022/2023 - zhodnotenie
Zima (2022/2023), z teplotného hľadiska skončila ako 4. najteplejšia, resp. 89. najchladnejšia aspoň od roku 1931. Štatisticky významné (sezónne) odchýlky sa vyskytli na väčšine územia a tak ju charakterizujeme ako nadnormálne teplú (Trenčiansky, Žilinský, a západná časť Prešovského kraja) až silno nadnormálne teplú zimu (Bratislavský, Trnavský, Banskobystrický, južné okresy Košického a Prešovský kraj). Odchýlky od dlhodobého priemeru 1991 – 2020 sa pohybovali od +1,2 °C do +3,0 °C. V porovnaní s jednotlivými normálmi (definovaný ako priemer za 30 ročné obdobie určitého meteorologického prvku alebo charakteristiky) bola zima 2022/2023 o +2,3 °C teplejšia ako hodnota za obdobie 1991 – 2020, resp. o +2,9 °C ako za 1981 – 2010, resp. +3,4 °C ako za 1961 – 1990.

Zima 2022/2023 bola o 1 °C chladnejšia ako najteplejšia zima v r. 2006/2007, resp. o +8,4 °C teplejšia ako najchladnejšia zima v r. 1939/1940 a to aspoň od r. 1931. Zaujímavosťou tejto zimy bol fakt, že najvyššia aj najnižšia hodnota za zimu 2022/2023 bola nameraná v priebehu toho istého mesiaca, vo februári, kedy sa vyskytlo minimum teploty vzduchu -22.5 °C (Brezno, 07.02.2023) a maximum teploty vzduchu 17.1 °C (Bratislava, letisko, 18.02.2023). Najvyššiu teplotu vzduchu (zima 2022/2023) sme zaznamenali v Bratislave na letisku 3,4 °C s  odchýlkou +2,3 °C od 1991 – 2020 (5. najteplejšia zima aspoň od roku 1931). Najvyššiu teplotnú odchýlku sme namerali vo Vysokej nad Uhom +3 °C. Priemerná odchýlka pre územie Slovenska bola +2,2 °C.

Jednotlivé mesiace sezóny (zima) prispeli do celkového hodnotenia nasledovne.

December bol teplotne prevažne normálny (definovaný odchýlkami od priemeru (-1,5 °C až +1,5 °C) na väčšine územia až nadnormálny  (+1,6 °C až +3 °C) a to v južných okresoch stredného Slovenska a na krajnom východe krajiny. Kladné odchýlky teploty vzduchu boli na celom území Slovenska. December skončil ako 20. najteplejší (73. najchladnejší) aspoň od roku 1931 s odchýlkou +1,7 °C od priemeru hodnôt z obdobia 1991 – 2020, resp. +2,2 °C od 1981 – 2010, resp. +2,4 °C od 1961 – 1990. December 2022 bol o -2,4 °C chladnejší ako najteplejší december v r. 1934, resp. o +7,6 °C teplejší ako najchladnejší december v r. 1933 aspoň od r. 1931. Najvyššiu priemernú mesačnú (decembrovú) teplotu vzduchu sme zaznamenali v Hurbanove 2,6 °C, 24. najvyššia (resp. 99. najnižšia) aspoň od r. 1901 s odchýlkou od priemeru hodnôt z obdobia 1991 – 2020 +1,6 °C. Najnižšiu na Lomnickom štíte ‑6,9 °C, 12. najvyššia (resp. 81. najnižšia) aspoň od r. 1931 s odchýlkou +1,9 °C od 1991 – 2020). Najvyššiu kladnú odchýlku sme zaznamenali v Boľkovciach (+2,5 °C) pri priemernej mesačnej teplote vzduchu 1,6 °C. Naopak najnižšiu odchýlku (+0,7 °C) v Žiline pri teplote vzduchu 0,2 °C.

Január bol teplotne silno nadnormálny (definovaný odchýlkami od priemeru (+3,6 °C až +5,0 °C) na väčšine územia až mimoriadne nadnormálny  (nad +5 °C) najmä v Prešovskom a Košickom kraji. Kladné odchýlky boli na celom území Slovenska. Január skončil ako 2. najteplejší (92. najchladnejší) aspoň od r. 1931 s odchýlkou +4,3 °C od priemeru hodnôt z obdobia 1991 – 2020, resp. +4,8 °C od 1981 – 2010, resp. +5,8 °C od 1961 – 1990. Január 2023 bol o - 0,3 °C chladnejší ako najteplejší január v r. 2007, resp. o +13,9 °C teplejší ako najchladnejší január v r. 1942 aspoň od r. 1931. Najvyššiu priemernú mesačnú (januárovú) teplotu vzduchu sme zaznamenali v Orechovej 4,3 °C, 1. najvyššia (resp. 43 najnižšia) aspoň od r. 1981 s odchýlkou od priemeru hodnôt z obdobia 1991 – 2020 +5,4 °C. Najnižšiu na Lomnickom štíte ‑7,3 °C, 5. najvyššia (resp. 89. najnižšia) aspoň od r. 1931 s odchýlkou +2,8 °C od 1991 – 2020). Najvyššiu kladnú odchýlku sme zaznamenali vo Vysokej nad Uhom (+5,7 °C) pri priemernej mesačnej teplote vzduchu 4,2 °C. Naopak najnižšiu odchýlku (+2,2 °C) na Skalnatom plese pri teplote vzduchu -2,4 °C. Počet mrazových dní, t. j. dní, kedy minimálna teplota vzduchu bola pod 0 °C dosiahol štatisticky mimoriadne nízke počty na väčšine územia (celoplošne najvýraznejšie minimálne od r. 1961), najvýraznejšie v južnej polovici krajiny a tiež na východe Slovenska. Najmenší počet sme zaznamenali v Somotore 4 dni (o -20 dní oproti hodnote z obdobia 1991 – 2020), resp. v Michalovciach (5 dní, - 19 dní) či Vysokej nad Uhom 5 dní (-18 dní). Zaujímavosťou je, že v najvyšších horských polohách boli počty mrazových dní takmer bez zmeny oproti hodnotám z obdobia 1991 – 2020 a to napr. na Chopku (29 dní, - 2 dni), na Skalnatom plese 29 dní (-1 deň), resp. na Lomnickom štíte (30 dní, - 1 deň). V dňoch 01. 01. a 05. 01. 2023 boli prekonané národné rekordy maximálnej teploty vzduchu  a  02. 01. a 05. 01. 2023 priemernej dennej teploty vzduchu (na tieto dni). Absolútne maximum priemernej mesačnej (januárovej) minimálnej teploty vzduchu sme zaznamenali práve v tomto roku (2023) a to 2,3 °C vo Vysokej nad Uhom.

Február bol teplotne normálny (definovaný odchýlkami od priemeru (-1,5 °C až +2,0 °C). Záporné odchýlky sa vyskytovali len v dolinách a kotlinách stredného Slovenska, na ostatnom území boli kladné. Február skončil ako 23. najteplejší (71. najchladnejší) aspoň od r. 1931 s odchýlkou +1,0 °C od priemeru hodnôt z obdobia 1991 – 2020, resp. +1,7 °C od 1981 – 2010, resp. +1,9 °C od 1961 – 1990. Február 2023 bol o -3,3 °C chladnejší ako najteplejší február v r. 2016, resp. o +10,9 °C teplejší ako najchladnejší február v r. 1956 aspoň od r. 1931. Najvyššiu priemernú mesačnú (februárovú) teplotu vzduchu sme zaznamenali v Bratislave, na letisku 3,7 °C, 17. najvyššia (resp. 77. najnižšia) aspoň od r. 1931 s odchýlkou od priemeru hodnôt z obdobia 1991 – 2020 +1,8 °C. Najnižšiu na Lomnickom štíte ‑10,3 °C, 33. najvyššia (resp. 61. najnižšia) aspoň od r. 1931 s odchýlkou +0,3 °C od 1991 – 2020). Najvyššiu kladnú odchýlku sme zaznamenali v Milhostove (+1,9 °C) pri priemernej mesačnej teplote vzduchu 1,8 °C. Naopak najnižšiu odchýlku (-0,9 °C) v Turčianskych Tepliciach pri teplote vzduchu - 1,8 °C. Vo februári (všetky údaje ešte neprešli revíziou) boli prekonané národné rekordy maximálnej ako aj priemernej dennej teploty vzduchu a to 18. 02. 2023.


Obr. 1: Vývoj odchýlky priemernej dennej teploty vzduchu [°C] od normálu 1991 - 2020 na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 1.12.2022 - 28.02.2023 (zdroj: SHMÚ).

Obr. 2: Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu [°C] v zime (1.12. – 28.2.) od normálu 1961 - 1990 na vybraných meteorologických staniciach v období rokov 1951 - 2022 (Chopok 1955 - 2022; zdroj: SHMÚ).

Atmosférické zrážky a snehová pokrývka v zime 2022/2023

Nezvyčajnou variabilitou a nevyspytateľnosťou bola poznačená zima 2022/2023 aj na Slovensku a potvrdil sa v nej zmenený charakter zím. Zimu nesprevádzala u nás iba nestabilita teplotných podmienok. Atmosférické zrážky v aktuálne skončenej zime boli dokonalým opakom toho, s čím sme boli konfrontovaní v predchádzajúcich ročných obdobiach. Bolo ich mimoriadne a v niektorých situáciách až extrémne veľa. Napríklad v Oravskej Lesnej dosiahol mesačný úhrn zrážok vo februári 174 mm a viac zrážok tam v tomto poslednom mesiaci zimy zaznamenali od roku 1901, čiže za posledných 123 rokov, iba v roku 1952, 214 mm, v roku 1999, 195 mm, v roku 2020, 193 mm a v roku 2016, 175 mm, takže teraz tam bol zaznamenaný piaty najvyšší mesačný úhrn zrážok vo februári aspoň od roku 1901. V Hurbanove dosiahol v tohtoročnom januári mesačný úhrn zrážok 97 mm, čo je tam v tomto mesiaci najvyššia hodnota aspoň od roku 1876, čiže minimálne za posledných 148 rokov.  V Medzilaborciach zaregistrovali v zime 2022/2023 (XII, I, II) 275 mm zrážok a viac zrážok tam v zime od roku 1901 bolo iba v troch zimách, 1906/1907 316 mm, 1914/1915 285 mm a 1915/1916 310 mm. Ale prevažovali tekuté zrážky, čo by v klasických zimách u nás nemalo byť štandardom. Výsledkom bol veľmi nezvyčajný režim snehovej pokrývky v priebehu tejto zimy. Už to, že takmer všetky významnejšie situácie tejto zimy, kedy začal padať sneh, boli sprevádzané regionálnymi snehovými kalamitami, bolo dosť zvláštne. Ako sa snehová pokrývka začala rýchlo vytvárať na začiatku druhej decembrovej dekády, tak rýchlo a vo veľkom územnom rozsahu zmizla na konci decembra a v prvej polovici januára. A potom zase začal v určitých častiach Slovenska padať sneh a niekde ho bolo rýchlo až príliš veľa, aj mrazy boli následne silnejšie. Napríklad v Oravskej Lesnej bol výskyt snehovej pokrývky v aktuálnej zime, od 1.12.2022 do súčasnosti, prerušený trikrát, pričom 15.1.2023 tam nemali snehovú pokrývku, ale potom sa opäť začala vytvárať a už 4.2.2023 tam jej výška dosiahla takmer 1 meter a na konci februára, 25.2.2023, z nej zostalo už iba 22 cm. Podobne to bolo v Banskej Štiavnici, 5. a 6. februára 2023 tam výška snehovej pokrývky vrcholila na úrovni 50 cm a 19. februára, po približne 2 týždňoch, tam z nej zostala už iba nesúvislá snehová pokrývka. Takže netrvalo to dlho a nadnormálne teplé počasie v druhej polovici februára posunulo túto zimu definitívne do skupiny mimoriadne teplých zím u nás a snehová pokrývka bola vystavená podobnému vývoju, ako to bolo na rozhraní rokov 2022 a 2023.  

Obr. 3: Denný úhrn atmosférických zrážok [mm] a sezónna suma atmosférických zrážok [mm] na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 1.12.2022 - 28.02.2023 (zdroj: SHMÚ).

Obr. 4: Denný vývoj celkovej výšky snehovej pokrývky [cm] na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období 1.12.2022 - 28.02.2023 (zdroj: SHMÚ).

Meteorologické a pôdne sucho

Intenzita sucha – Na začiatku decembra sa sucho rôznej intenzity vyskytovalo na približne 1/3 územia. Začínajúce až výrazné sucho bolo na západnom Slovensku a v západnej časti stredného Slovenska. Výrazné sucho sme pozorovali na Žitnom ostrove a lokálne na podhorí Malých Karpát. V prvej dekáde decembra sa situácia postupne zlepšila. Intenzita sucha v druhej polovici mesiaca bola na úrovni výrazného sucha len ojedinele na juhozápade Slovenska v hlbšej vrstve pôdy 40-100 cm. V povrchovej vrstve 0-100 cm sa sucho na takmer celom území už nevyskytovalo. Neskôr, sa situácia aj na juhozápade zlepšila a počas mesiaca január sa už sucho takmer nikde nenachádzalo. Začínajúce sucho bolo krátkodobo v povrchovej vrstve 0-40 cm len lokálne na severozápade a krajnom východe v druhej polovici mesiaca. Vo februári pokračovala priaznivá situácia, a len krátkodobo sa ojedinele vyskytlo začínajúce až mierne sucho.

Relatívne nasýtenie –  Na začiatku decembra bolo relatívne nasýtenie na Podunajskej nížine a Záhorí najnižšie v intervale 20-30 %, v hlbšej časti pôdy to bolo 10-20 %. Postupne sa nasýtenie počas mesiaca zvyšovalo a na konci mesiaca už bolo nasýtenie v povrchovej vrstve takmer na celom území vyššie ako 90 % a v celom pôdnom profile boli najnižšie hodnoty na Podunajskej nížine 30-50 %. V hlbšej vrstve ešte ostalo nasýtenie 10-20 % ojedinele v západnej časti Podunajskej nížiny. V januári bolo už len lokálne v okolí Bratislavy nasýtenie 40-50 %, v hlbšej vrstve 20-30 %, a na ostatnom území Podunajskej nížiny a čiastočne aj na Záhorí boli najnižšie hodnoty ojedinele 60-70 % a v hlbšej vrstve 40-50 %. Podobná situácia pokračovala aj vo februári. Hodnoty nasýtenia ostali prakticky nezmenené. Až v závere februára pokleslo nasýtenie najmä v povrchovej vrstve.

Deficit pôdnej vlahy –  Deficit vlahy bol na začiatku decembra na väčšine územia Slovenska, pričom najvyššie hodnoty boli v intervale -40 až -60 mm na Podunajskej nížine, Ponitrí, Pohroní a Považí. Neskôr sa situácia zlepšila a prevažovali normálne podmienky až nadbytok vlahy. Ku koncu mesiaca bol deficit vlahy len ojedinele na juhozápade do -40 mm. Nadbytok vlahy bol najvyšší na juhu stredného a východného Slovenska v intervale +40 až +60 mm, lokálne na Gemeri až do +80 mm. V januári a februári sa pôdna vlaha ešte viacej doplnila a prevažovali normálne podmienky, prípadne nadbytok vlahy. Deficit vlahy bol len ojedinele do -20 mm. Až v závere februára stúpol deficit v okolí Bratislavy na -20 až -40 mm.

Fenológia

V dôsledku silne nadnormálnych teplôt vzduchu, ktoré boli začiatkom januára namerané, bol v južných oblastiach Slovenska ojedinele v druhej dekáde januára pozorovaný začiatok kvitnutia liesky obyčajnej (Corilus avelana). Jej kvitnutie potom pokračovalo počas februára. Začiatok kvitnutia snežienky jarnej (Galanthus nivalis) bol zaznamenaný v niektorých lokalitách už od polovice januára. Koncom februára bol, v teplejších oblastiach Slovenska, lokálne pozorovaný nástup začiatku kvitnutia jelše lepkavej (Alnus glutinosa).

Koncom druhej dekády februára bol zaznamenaný prvý prílet škorca lesklého (Sturnus vulgaris) hlavne v oblasti hornej Nitry, Tríbeča, Hontu a Východoslovenskej roviny. Od tretej dekády februára bol pozorovaný prvý prílet a prvý spev škovránka poľného (Alauda arvensis) najmä v regióne dolného Považia.

Obr. 5: Snežienka jarná (Galanthus nivalis)

 

Obr. 6: Denný vývoj slnečného svitu [h] a sezónna suma slnečného svitu [h] na vybraných meteorologických staniciach na Slovensku v období v období 1.12.2022 - 28.02.2023 (zdroj: SHMÚ).