Aktuality SHMÚ

SHMÚ je súčasťou nového európskeho projektu

30.3.2023 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | LÍVIA LABUDOVÁ
SHMÚ je súčasťou nového európskeho projektu
V dôsledku prebiehajúcej zmeny klímy sa v strednej Európe očakáva zvýšenie frekvencie, trvanie a intenzity sucha, vĺn horúčav a požiarneho nebezpečenstva.

Problematika nebezpečných javov, ako sú sucho, vlny horúčav a počasie vhodné pre vznik a šírenie požiarov, ktoré priamo ohrozujú človeka, aj životné prostredie si urgentne vyžaduje pozornosť. To je hlavnou motiváciou zapojenia sa Slovenského hydrometeorologického ústavu do stredoeurópskeho projektu Clim4Cast, ktorého realizácia začala v marci 2023. Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvoriť viacdennú predpoveď spomínaných nebezpečných javov (sucho, vlny horúčav a požiarne nebezpečenstvo). Tento predpovedný nástroj bude implementovaný do už existujúcich národných monitorovacích platforiem, čo zaručí udržateľnosť výstupov projektu, ako aj zjednoduší a sprehľadní prístup k dôležitým informáciám pre všetky záujmové strany. Dôležitou úlohou je aj príprava akčného plánu navrhujúceho vhodný reakčný mechanizmus. Výstupy projektu tak budú slúžiť ako systém včasného varovania, ktorý môže byť využívaný rôznymi zainteresovanými subjektmi a môže byť implementovaný do národných právnych rámcov. Ukončenie projektu je plánované vo februári 2026.

Viac informácií o projekte Clim4Cast nájdete tu.