Aktuality SHMÚ

Zimný sútok Dunaja a Moravy

7.2.2012 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | P. SMRTNÍK
Zimný sútok Dunaja a Moravy

Zimný sútok Dunaja a Moravy

Európsky veľtok Dunaj preberá nielen vody rieky Moravy, ale spolu s ňou aj všetko, čo je v nej rozpustené alebo na nej pláva, napr. drevo, smeti. V týchto dňoch je to predovšetkým ľad, ktorý môžeme pozorovať na Morave ako plávajúci koberec zhlukov ľadovej triešte, pripomínajúcich obrovské lievance alebo nadrozmerné moravské koláče.
Táto ľadová kaša, tvorená voľne pospájanými ľadovými kryštálmi sa nazýva ľadová triešť. Jej oblý tvar je viditeľne odlišný od ostrých hrán polámaných krýh pevného ľadu. Ľadová triešť vzniká počas silných mrazov, ochladením tečúcej vody na nulu, resp. tesne pod nulu, pričom  sa ľadové kryštáliky tvoria pod vodnou hladinou, ale aj na dne tokov, hlavne na kameňoch a podobajú sa na špongiu. Dunaj len s ťažkosťami prijíma moravské ľady, lebo sútok s Moravou je na jeho nárazovom brehu v ohybe veľtoku pod Devínskym hradom a jeho silný prúd ich zastavuje. Časť z nich sa stáča a krúti vo víre, kým sa dostanú do prúdu na plavbu dole Dunajom. Ľadová triešť má tendenciu nahromaďovať sa v ohyboch – meandroch tokov, resp. na prekážkach ako sú mosty, lávky alebo na popísanom sútoku Moravy s Dunajom. Pri pokračujúcich mrazoch sa nahromadené zhluky menia na súvislú tuhú hmotu, zväčšujúcu sa proti prúdu rieky, ktorá často znemožní plavbu aj na samotnom Dunaji, tak ako v týchto dňoch.
 

Obr. 1 Sútok Moravy plnej ľadovej triešte a Dunaja (vľavo hore) bez ľadových úkazov

Obr. 2 Hromadenie ľadovej triešte v ústí Moravy do Dunaja