Aktuality SHMÚ

Vzostupy riek na východnom Slovensku

17.1.2013 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | MICHAL HAZLINGER
Vzostupy riek na východnom Slovensku

Po výraznom oteplení a daždi sa začali výrazne dvíhať hladiny riek na východnom Slovensku. Mnohé dosiahli stupne povodňovej aktivity.

V priebehu prvej polovice tohto týždňa (14. – 15. 1. 2013) začal do priestoru východného Slovenska prúdiť teplý vzduch spojený s teplým frontom. Na fronte sa vyskytovali zrážky, ktoré zasiahli plošne väčšiu časť východného Slovenska. V teplom vzduchu sa zrážky odohrávali väčšinou vo forme dažďa so snehom alebo dažďa. Keďže sme v predchádzajúcich dňoch zaznamenali na východnom Slovensku sneženie, tekuté zrážky padali do snehovej pokrývky, ktorá bola destabilizovaná kladnými teplotami vzduchu. Následkom tohto procesu začalo topenie sa snehu, zvýšený odtok vody z územia a vzostupy vodných hladín. V priebehu popoludnia (15.1.) sme zaznamenali výrazné vzostupy hladín najmä na menších ľavostranných prítokoch Hornádu (Olšava) v okrese Košice okolie. V priebehu noci zrážková činnosť pokračovala, pričom do rána 16. januára dosahovali zrážkové úhrny za 24 hodín vyše 20 mm prevažne tekutých zrážok. Zrážková činnosť pokračovala aj v priebehu dňa (16.1) a v niektorých lokalitách spadlo vyše 10 mm dažďa. Výsledkom bol výrazný vzostup hladín najmä v hornej časti povodí Laborca a Ondavy, pričom boli dosiahnuté úrovne hladiny zodpovedajúce 1. stupňu povodňovej aktivity na Výrave, hornej Ondave a hornom a strednom Laborci a na Olšave v povodí Hornádu. 2. stupeň povodňovej aktivity dosiahla na krátky čas aj riečka Roňava v Trebišovskom okrese. Výrazne stúpali aj hladiny ostatných riek na východnom Slovensku, ale SPA už nedosiahli. Hladiny riek kulminovali v priebehu ostatnej noci (16.-17.1.) a v priebehu dnešného dňa (17.1.) nastal už ich pokles až výrazný pokles. Keďže v nasledujúcich dňoch očakávame výrazné ochladenie a zrážky vo forme snehu, situácia by sa mala postupne stabilizovať a hladiny riek opäť vrátiť do normálnej úrovne.