Aktuality SHMÚ

Vysoké hladiny na tokoch aj na konci januára

31.1.2013 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | MICHAL HAZLINGER, MICHAELA MIKULIČKOVÁ
Vysoké hladiny na tokoch aj na konci januára

V priebehu januára 2013 sa vyskytlo viacero situácií s prudkým oteplením a dažďovými zrážkami. Dôsledkom bolo hneď niekoľko epizód vysokých hladín vodných tokov. Oteplenie a dážď tentokrát zasiahli západné Slovensko a dvihli hladiny na viacerých tokoch vrátane Dunaja a Moravy.

Povodňové situácie v priebehu zimy sa najčastejšie vyskytujú v prípade spojenia troch významných faktorov. Prvým je existencia snehovej pokrývky dostatočnej hrúbky, ktorá musí v sebe  viazať dostatočné množstvo snehu (má vysokú vodnú hodnotu). Druhým faktorom je oteplenie s teplotami nad 5°C a tretím je výskyt zrážok v podobe dažďa.

V predchádzajúcich týždňoch sa Slovensko dvakrát ocitlo v južnom prúdení, kedy boli dané podmienky splnené najmä na južnom a východnom Slovensku. Dôsledkom boli stupne povodňovej aktivity (ďalej SPA) v povodí Bodrogu a výrazné vzostupy na viacerých iných vodných tokoch ako Olšava, Roňava, prítoky Ipľa a Hrona a v hornej časti povodia rieky Nitra. V oboch prípadoch bolo oteplenie na 5 – 10°C a vyskytli sa dažďové zrážky s úhrnami 10 – 25 mm.

V priebehu tohto týždňa sme sa  ocitli vo výraznom západnom prúdení, kedy prúdil veľmi teplý vzduch najmä do západnej polovice Slovenska. Aj v tomto prípade boli dosiahnuté hodnoty teploty od 5 do 10°C. Oteplenie bolo navyše sprevádzané dažďom nielen u nás, ale aj v horných častiach povodí Dunaja a Moravy.

Snehové povodne v povodí Myjavy v roku 2006V priebehu noci z 29. na 30.1. spadlo na západnom Slovensku 5 až 17 mm zrážok, z veľkej časti v podobe dažďa. Okamžite nastal výrazný vzostup vodných hladín na tokoch v oblasti Malých Karpát. Na rieke Gidra v stanici Píla bol krátkodobo dosiahnutý 1. SPA. Výška hladiny v tomto profile však bola výrazne ovplyvnená ľadovými úkazmi, ktoré vzduli hladinu rieky. Keďže zrážková činnosť na západnom Slovensku nepokračovala, hladiny tokov začali počas dňa klesať.

V priebehu 30.1. pokračovali zrážky najmä v priestore severného Slovenska, pričom zrážkové úhrny dosahovali  až 20 mm. Aj v tomto prípade zrážky netrvali dlho a vzostupy hladín boli  len krátkodobé. Nebol dosiahnutý žiadny SPA a v súčasnosti už hladiny klesajú.

Výrazná zrážková činnosť a oteplenie spojené s topením sa snehu zasiahli aj nemeckú a rakúsku časť povodia Dunaja a českú časť povodia Moravy. V priebehu noci z 29.1. na 30. 1. nastal výrazný vzostup hladín Dunaja na rakúskom úseku. Na území Slovenska sa vzostup hladiny Dunaja prejavil v priebehu 30. 1., pričom do rána 31. 1. stúpol Dunaj v Devíne až o tri metre na 494 cm, čo je stále výrazne pod hodnotami SPA. Keďže teplé počasie a slabé zrážky budú trvať v povodí Dunaja aj naďalej, dá sa očakávať ustálenosť vodnej hladiny pri vysokom vodnom stave. V dolnej časti slovenského úseku Dunaja bude v priebehu dnešného dňa pokračovať výrazný vzostup vodných hladín, nepredpokladáme však dosiahnutie SPA. Rieka Morava v Moravskom Sv. Jáne  stúpla do dnešného rána o 80 centimetrov a v priebehu nasledujúcich hodín očakávame aj naďalej výrazný vzostup hladiny. Ani v prípade Moravy nepredpokladáme dosiahnutie SPA.

Vzhľadom k charakteru tejto zimy, kedy sa striedajú obdobia s veľmi chladným počasím a so snežením s obdobiami prudkého oteplenia a dažďa, nemusí byť táto vlna vzostupov hladín na vodných tokoch tou poslednou a do jari nám ešte počasie môže prichystať veľa prekvapení.