Aktuality SHMÚ

Zmena radarových produktov na webe SHMÚ

5.8.2009 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | ODDELENIE DRUŽICOVEJ A RADAROVEJ METEOROLÓGIE SHMÚ
Zmena radarových produktov na webe SHMÚ

V záujme lepšieho pokrytia celého územia Slovenska, boli individuálne produkty z radaru na Malom Javorníku nahradené celoplošnými zlúčenými radarovými informáciami. 

Na internetovej stránke sú k dispozícií 3 celoplošné produkty: - rádiolokačná odrazivosť v 2 km hladine - horná hranica oblačnosti určená z radarových meraní - 1h úhrn zrážok vypočítaný z radarových meraní Posledný individuálny produkt z Malého Javorníka bude v blízkej dobe nahradený individuálnymi produktmi z oboch radarov zobrazujúcimi maximálnu radarovú odrazivosť v stĺpci nad povrchom.