Aktuality SHMÚ

Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015

13.4.2015 | HYDROLÓGIA | OZNAM | SHMÚ
Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015

Pozývame Vás na spoločné vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministerstva životného prostredia SR. 

Bližšie informácie nájdete tu.