SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

04 MÁJ 2015

Tropické dni

KLIMATOLÓGIA | 4.5.2015 | ANALÝZA | RNDR. O. BOCHNÍČEK, PHD.

Tropický deň je deň, v ktorom bola maximálna denná teplota vzduchu 30 °C a vyššia.

Slovensko sa vyznačuje veľkou premenlivosťou v počasí a tým aj v teplotách vzduchu. Preto sme spracovali problematiku charakteristických dní s výskytom určitej teploty vzduchu, ktorá charakterizuje napr. letný deň (maximálna teplota vzduchu vystúpila aspoň na 25°C) http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=609 a v tomto príspevku už aj tropický deň (definícia vyššie).

Zhodnotenie sme zamerali najmä na najteplejšiu oblasť Slovenska, ktorá sa vyznačuje aj kvalitným a dostupným pozorovacím materiálom. Teplotné pozorovania v Hurbanove, ako o tom píšu Ž. Róna a L. Fraunhoffer v publikácii Magyarország hômérsékleti viszonyai (1904), sa započali l. januára 1872 a s krátkym prerušením trvajú dodnes. Zrevidovaný časový rad meteorologických údajov je dostupný od 1901.

Najskorrší výskyt tropického dňa v Hurbanove (30,0°C) sme zaznamenali 24.4.1968 (Obr. 1):

Najneskorší výskyt prvého tropického dňa v Hurbanove (30,6°C) sme zaznamenali 12.8.1944 (Obr. 2):

Rok, v ktorom sa vôbec nevyskytol tropický deň bol 1926 (Obr. 3):

Počet tropických dní sme zhodnotili v časovom rade po jednotlivých mesiacoch (jún, júl a august) v mozaike obrázkov (Obr. 4, 5 a 6), resp. za rok (Obr. 7):

Ďalej sme v jednotlivých rokoch určili poradové číslo dňa v roku, kedy sme pozorovali prvý výskyt tropického dňa. Výsledkom je časový rad odzrkadľujúci variabilitu a v prípade zhladenia aj prípadný trend (Obr. 8):

Záverom ešte uvádzame najvyšší počet tropických dní v jednotlivých mesiacoch s rokom výskytu a počet za rok s rokom výskytu (Tab.):

© Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická služba