SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Zobraziť výstrahy

Aktuality SHMÚ

04 JÚN 2015

Prvá tropická noc v roku 2015

KLIMATOLÓGIA | 4.6.2015 | ANALÝZA | MGR. PETER KAJABA

Dnes sa vyskytla prvá tropická noc v tomto roku. Tropická noc je noc, počas ktorej neklesla minimálna teplota vzduchu pod 20 °C.

Kým minulý rok sme zaznamenali prvú tropickú noc už 23. mája na meteorologickej stanici Piešťany, kde prvá tropická noc predbehla prvý tropický deň, v tomto roku je to až v mesiaci jún. Dnes zaznamenala prvú tropickú noc v tomto roku práve meteorologická stanica Bratislava – letisko a to 20,7 °C. Ide o najskorší dátum tropickej noci na tejto meteorologickej stanici a zároveň je to aj najvyššia hodnota na tento deň v rámci celého Slovenska. V tento deň bola prvá tropická noc zaznamenaná aj v roku 1981 na meteorologickej stanici Bratislava – Koliba, Hurbanovo a Piešťany a v roku 2011 to bolo v Košiciach . Najskorší dátum s prvou tropickou nocou pripadá na 5. máj 1977, kde teplotu vzduchu 20 °C v noci zaznamenala naša meteorologická stanica Orechová  na východnom Slovensku. Naopak najneskorší dátum, kedy sme zaznamenali tropickú noc bol 30. september v roku 1991, kedy minimálna teplota vzduchu dosiahla 20 °C na troch meteorologických staniciach Trenčín, Topoľčany a Kuchyňa, tentokrát na západnom Slovensku.

Na priloženom obrázku môžeme vidieť priebeh počtu tropických nocí na Slovensku od roku 1951 do roku 2014 na deviatich vybraných klimatologických staniciach v rámci celého nášho územia.

 

V posledných rokoch počet tropických nocí neustále narastá v rámci celého územia Slovenska a tento trend pozorujeme aj pri počte tropických dní. Roky 2012 a 2013 boli počtom tropických nocí najpočetnejšie. Uvidíme, či aj rok 2015 bude pokračovať v nastolenom trende.