Aktuality SHMÚ

Supertropický deň

18.8.2015 | SHMÚ | ANALÝZA | RNDR. PAVEL ŠŤASTNÝ, CSC.
Supertropický deň

Na web stránke SHMÚ sa v súvislosti s extrémne teplým tohtoročným letom objavil v dvoch príspevkoch termín „supertropický deň“. Uvedený termín prebrali aj niektoré médiá. Pre spresnenie, ide zatiaľ o náš pracovný názov pre deň s extrémne vysokou dennou teplotou vzduchu a bol vytvorený v snahe podrobnejšie kategorizovať dni s výskytom mimoriadne vysokých teplôt vzduchu.

Naša klimatologická terminológia doteraz pozná pre rozlíšenie teplých až mimoriadne teplých dní, podľa dosiahnutej maximálnej teploty vzduchu (Tmax) v letnom polroku,  nasledujúce pojmy. Sú to deň letný (s Tmax 25 °C a viac) a deň tropický (s Tmax 30 °C a viac). Po roku 1991 sa čoraz častejšie začali objavovať dni s Tmax ≥ 35 °C a našou prirodzenou snahou bolo vyčleniť pomerne veľkú množinu takýchto dní. Tento pojem sme na stránke SHMÚ použili už v roku 2013 (konkrétne 2. septembra 2013 v príspevku  http://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=481, viď. 4. odstavec 5. riadok), nedávno sme ho našli aj na stránke Českého hydrometeorologického ústavu, ale aj v hodnoteniach iných klimatológov.

Ako už bolo spomenuté, ide o náš pracovný názov fenoménu, ktorý sa vynoril s klimatickou zmenou. V blízkej budúcnosti, v súčinnosti s meteorologickou komunitou, sa zjednotíme na názve, ktorý by odzrkadľoval extremalitu takéhoto javu a hierarchicky sa začlenil do nášho meteorologického názvoslovia.