Aktuality SHMÚ

Hydrologická situácia v povodí Váhu začiatkom roku 2016

5.1.2016 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ING. SOŇA LIOVÁ
Hydrologická situácia v povodí Váhu začiatkom roku 2016

V dôsledku dlhodobo trvajúceho výnimočne chladného počasia sa na všetkých tokoch Slovenska vytvorila napätá hydrologická situácia. Priebehy vodných hladín sú ovplyvňované intenzívnymi ľadovými úkazmi ako sú ľadová triešť, ľad pri brehu ale najmä celkové zámrzy vodných tokov.

Po teplom decembri 2015 začal 30.12.2015 prúdiť nad Slovensko od severovýchodu studený vzduch a nad naše územie sa rozšírila mohutná tlaková výš.

V dôsledku dlhodobo trvajúceho výnimočne chladného počasia sa na všetkých tokoch Slovenska vytvorila napätá hydrologická situácia. Priebehy vodných hladín sú ovplyvňované intenzívnymi ľadovými úkazmi ako sú ľadová triešť, ľad pri brehu ale najmä celkové zámrzy vodných tokov. V povodí Váhu nízka vodnosť (od 220 do 350 dňových prietokov) spôsobila rýchly nástup ľadových úkazov.

Dňa 2. a 3. januára 2016 (kedy do rána klesli teploty vzduchu v povodí horného Váhu a hornej Oravy na hodnoty -17 až -19 °C) v dôsledku silnejúcich ľadových úkazov – úplný zámrz toku, voda tečie po ľade, ľadová zápcha - stúpli hladiny  na mnohých tokoch, pričom vo vodomerných staniciach 5311 Čierny Váh – Čierny Váh a 5480 Liptovských Hrádok – Belá boli prekročené I. stupne povodňovej aktivity.

Pracovníci SHMÚ Žilina vykonali 4.1.2016 kontrolné merania, pri ktorých zmapovali výskyt ľadových úkazov v povodí horného Váhu a Turca. Kontrolné merania poslúžili na skvalitnenie práce Odboru hydrologického monitorovania, predpovedí a výstrah, SHMÚ Žilina.

 

5311 Čierny Váh – Čierny Váh: H=75 cm (normálny vodný stav pri súčasnom odtoku z povodia by bol cca 15 cm), ľadový úkaz – ľadová zápcha z navrstveného ľadu,  pomedzi ktorý tečie voda, hrúbka ľadovej masy je cca 50 cm, ktorá sa postupne zväčšuje. Prekročený I. stupeň povodňovej aktivity.

 

5316 Svarín – Čierny Váh: H=37 cm (normálny vodný stav pri súčasnom odtoku z povodia by bol cca 10 cm), ľadový úkaz – úplný zámrz toku, pod ľadom silný pretlak, hrúbka ľadu je cca 30 cm.

 

5350 Kráľova Lehota - Hybica: H=12,5 cm (normálny vodný stav pri súčasnom odtoku z povodia by bol cca 12,5 cm), ľadový úkaz – len ľad pri brehu, problém v tomto prípade je zmrznuté čidlo prístroja v chráničke. Hodnota vodného stavu na prístroji bola až 56 cm.

 

5465 Dovalovo - Dovalovec: H=33 cm (normálny vodný stav pri súčasnom odtoku z povodia by bol cca 10 cm), ľadový úkaz – úplný zámrz toku, medzi spodnou základňou ľadu a hladinou prúdiacej vody pod ľadom voľná hladina , hrúbka ľadu je cca 20 cm.

 

5480 Liptovský Hrádok - Belá: H=153 cm (normálny vodný stav pri súčasnom odtoku z povodia by bol cca 95 cm), ľadový úkaz – ľadová zápcha z navrstveného ľadu,  pomedzi ktorý tečie voda, hrúbka ľadovej masy je cca 50-60 cm, ktorá sa postupne zväčšuje. Prekročený I. stupeň povodňovej aktivity.

 

5490 Podtureň - Jamníček: H=110 cm (normálny vodný stav pri súčasnom odtoku z povodia by bol cca 90 cm), ľadový úkaz – úplný zámrz toku, medzi spodnou základňou ľadu a hladinou prúdiacej vody pod ľadom voľná hladina , hrúbka ľadu je cca 20 cm.

 

5550 Liptovský Mikuláš -Váh: H=28 cm (normálny vodný stav pri súčasnom odtoku z povodia by bol cca 10 cm), ľadový úkaz – ľad pri brehu a ľadová triešť až úplný zámrz – vodná hladina vzdutá.

 

5720 Vlachy - Kľačianka: H=27 cm (normálny vodný stav pri súčasnom odtoku z povodia by bol cca 7 cm), ľadový úkaz – úplný zámrz toku a voda tečie po ľade, pod ľadom silný pretlak, hrúbka ľadu je cca 20 cm.

 

6140 Martin – Pivovarský potok: H=53 cm (normálny vodný stav pri súčasnom odtoku z povodia by bol cca 10 cm), ľadový úkaz – ľadová zápcha z navrstveného ľadu na stupni pod vodočtom,  vodná hladina vzdutá, vzdutie sa postupne zväčšuje, vodný stav sa blíži k I. stupňu povodňovej aktivity.