Aktuality SHMÚ

Mimoriadne až extrémne denné úhrny atmosférických zrážok vo februári

11.2.2016 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | RNDR. P. FAŠKO, CSC, RNDR. O. BOCHNÍČEK, PHD., BC. LUKÁŠ JÁN, BC. LADISLAV MARKOVIČ
Mimoriadne až extrémne denné úhrny atmosférických zrážok vo februári

10. februára 2016 pribudli do súboru denných úhrnov zrážok väččších alebo rovných 50 mm nové údaje.

Predovšetkým na juhu stredného Slovenska a aj v regiónoch východného Slovenska spadlo v stredu (10.2.2016) na niektorých miestach extrémne množstvo zrážok pre posledný mesiac zimy. Vo februári spadne v našich prírodných podmienkach 50 mm zrážok a viac za 1 deň iba výnimočne. V rokoch 1981 až 2015 zaznamenali na Slovensku v sieti zrážkomerných staníc SHMÚ vo februári iba tesne viac ako 10 takýchto vysokých denných úhrnov zrážok a bolo to vo februári v rokoch 1989, 1997, 2002, 2005, 2007, 2013. Vo februári v roku 2016 pribudlo takýchto vysokých denných úhrnov zrážok minimálne viac ako 10. Z priebežných záznamov merania zrážok, ktoré sa budú ďalej rozširovať a spresňovať, boli 10.2.2016 zaregistrované úhrny zrážok >= 50 mm v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, v Štítniku, v Nižnej Slanej, v Ratkovskom Bystrom, v Lukovištiach, v Revúcej, v Kameňanoch, na Prednej Hore, vo Vyšnej Slanej, v Levároch, v Dobšinej a v Jelšave. Z predbežných záznamov vyplýva, že priebežne najviac zrážok zaregistrovali 10.2.2016 v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, kde spadlo 66,8 mm, čím tam bolo doterajšie maximum denného úhrnu zrážok vo februári z 22.2.2005 (42,4 mm) prekonané o viac ako 20 mm. V Košiciach, podobne ako na niektorých iných meteorologických staniciach, boli zaznamenané rekordne vysoké denné úhrny zrážok od začiatku prevádzky týchto staníc (Obr. 4).

Obr. 1 Analýza prízemného tlakového poľa

Obr. 2 Rádiolokačná odrazivosť

Obr. 3 Hodinový úhrn atmosférických zrážok (radarový odhad)

Obr. 4 Maximálny denný úhrn atmosférických zrážok v [mm] pre mesiac február v Košiciach za obdobie 1876-2016

V spolupráci s Odborom Numerických predpovedných modelov a metód

© Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor Klimatologická služba