Aktuality SHMÚ

Expedičné meranie snehu v povodí Nitry

26.1.2017 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ, KATARÍNA MATOKOVÁ
Expedičné meranie snehu v povodí Nitry

V tretej januárovej dekáde je v povodní Nitry naakumulovaných v snehovej pokrývke približne 131,2 miliónov metrov kubických vody. Meranie výšky snehovej pokrývky a vodnej hodnoty snehu je dôležité pre poznanie množstva vody obsiahnutého v snehovej pokrývke ako potenciálneho nebezpečenstva v prípade, že sa sneh zažne rýchlo topiť. Vyhodnocovanie zásob snehu v povodí robí  Hydrologická informačná a predpovedná služba V Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

V pondelok, 23.1.2017, vykonali dve skupiny pracovníkov expedičné meranie stavu snehovej pokrývky v povodí Nitry, a to celkovo v 21 neovplyvnených profiloch v rôznych výškových pásmach, expozíciách, v lese a na voľnom priestranstve. V tabuľke sú spracované výsledky merania. Uvádzame výber fotodokumentácie z expedície. Ako je vidieť na posledných obrázkoch, sneh ovplyvnený dlhotrvajúcimi mrazmi pozostával z krásnych kryštálov. Čaro zimnej prírody pri peknom počasí nám spríjemňovalo prácu. 

 

Zásoby vody v snehovej pokrývke v jednotlivých výškových zónach v povodí Nitry, dňa 23.1.2017

Výškové pásmo

 [m n. m.]

plocha

[km2]

priemerná výška snehu [cm]

priemerná vodná hodnota snehu [mm]

Objem vody v snehu

[m3]

110-200

1539,4

13,4

22,4

34 428 681

200-300

1248,9

18,0

26,5

33 095 850

300-400

592,6

19,4

32,0

18 963 200

400-500

381,7

24,5

35,5

13 550 350

500-600

293,8

22,3

39,3

11 536 351

600-700

218,8

22,5

39,1

8 557 268

700-800

134,3

23,1

48,8

6 558 541

800-1346

91,4

23,2

49,2

4 493 681

Plocha povodia Nitry [km2]:

4500,9

Celá Nitra v m3:

131 183 921

Celá Nitra v mil.m3:

131,18