Aktuality SHMÚ

Aj severné prúdenie môže byť teplé

13.2.2017 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Aj severné prúdenie môže byť teplé

V najbližších dňoch náš čaká oteplenie z nezvyčajného smeru

Sme zvyknutí, že severné prúdenie prináša ochladenia, južné, naopak, oteplenia. Vo väčšine prípadov to tak skutočne je, no atmosféra ponúka širokú škálu možností a neplatí to vždy. Za určitých situácií môže byť studené aj južné prúdenie, prípadne teplé severné prúdenie. Ako sa to môže stať? Najskôr sa musí dostať teplý vzduch severne od nášho územia (prípadne studený južne) a odtiaľ potom k nám, no severne od našej oblasti sa samozrejme dostal z nižších zemepisných šírok (pri studenom vzduchu južne z vyšších zemepisných šírok). Oteplenie od severu nás čaká už zajtra 14.2.2017.

Popis synoptickej situácie:

V úvode animácie 1 vidieť, že po prednej strane tlakových níži v okolí východnej Kanady prúdil 10. a 11.2. od juhu teplý vzduch do oblasti južne od Grónska, pričom 12.2. sa dostal aj do oblasti Isladnu. Súčasne sa v tomto teplom prúdení zdvíhali geopotenciálne hladiny vyšších vrstiev troposféry, čím tu vznikol výbežok tlakovej výše (Azorskej) a veľmi rýchlo aj samostatné anticyklonálne jadro (vývoj na animácii 2). V prízemnom tlakovom poli tak v oblasti severnej Británie prebiehala anticyklogenéza (vývoj tlakovej výše) spôsobená teplým západným prúdením na jej severnej strane, studeným východným na južnej a taktiež aj s výraznou dynamickou podporou (spomínané anticyklonálne jadro vo vyšších hladinách). Po prednej strane tejto výše teda ďalej prúdil teplý vzduch cez Nórske more nad Škandináviu. 13. februára nad Škandináviou tiež vidieť ďalšie oteplenie tohto vzduchu, čo je spôsobené tzv. fohnom za Škandinávskymi vrchmi (teplý padavý vietor na záveternej strane). Súčasne sa dnes v prízemnom tlakovom poli sformoval rozsiahly pás vysokého tlaku vzduchu siahajúci od Islandu až po Čierne more, pričom vo vyšších hladinách je stred nad južným Nórskom.
V ďalších dňoch sa stred výše vo vyšších hladinách presunie z južného Nórska cez Nemecko, Česko a Rakúsko až nad Stredomorie (s výškovým anticyklonálnym jadrom je viazaný aj teplý vzduch, ako sme ukázali už predtým, no je trochu východne od výškového jadra, keďže tlaková výš je naklonená do teplého vzduchu, pričom keď sa náklon stráca, výš bez ďalšej podpory slabne), čo jednoznačne vidieť na animácii 2. Teplý vzduch sa tak v severnom prúdení dostane do celej strednej Európy. V hladine 850 hPa (nadmorská 
výška cca 1500 m) je v tomto období na našom území dlhodobý priemer teploty rokov 1981-2010 -5 až -7 °C, oteplenie prinesie vzduch s teplotou až do +9 °C v tejto hladine. Vzduch teda bude natoľko teplý, že vo vyšších horských polohách s vysokou pravdepodobnosťou zaznamenáme aj rekordy maximálnej dennej teploty vzduchu, keďže v polohách 1000-1500 m bude v stredu 15.2. miestami viac ako 10 °C . Zaujímavé tiež je, že severné prúdenie prinesie 15.2. oteplenie aj do Stredomoria, kde je to ešte raritnejšie ako u nás.

 

Animácia 1 - Analýza a predpoveď teploty, geopotenciálnej výšky a prúdenia v hladine 850 hPa z modelu ECMWF v dňoch 9.2. až 16.2.2017.

 

Animácia 2 - Analýza a predpoveď prízemného tlakového poľa (biele izočiary) a geopotenciálnej výšky hladiny 500 hPa (farebná škála) z modelu ECMWF v dňoch 9.2. až 16.2.2017.