Aktuality SHMÚ

SHMÚ začal zverejňovať predpovede vodných stavov

3.5.2017 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ
SHMÚ začal zverejňovať predpovede vodných stavov

Od pondelka (1. 5. 2017) začal Slovenský hydrometeorologický ústav zverejňovať predpovede vodných stavov, zatiaľ pre 42 vodomerných profilov (staníc na vodných tokoch).

Predpovede vodných stavov sú dostupné pre verejnosť na webových stránkach SHMÚ v časti Vodomerné stanice http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=hydro_vod_all.

Uvedené predpovede vodných stavov aktualizujeme štyrikrát za deň, pričom každá predpoveď pokrýva nasledujúcich 48 hodín. Základným vstupom pre hydrologický prognózny model je predpoveď zrážok, ktorej presnosť najviac ovplyvňuje presnosť predpovede vodných stavov. Predpovede zrážok z meteorologického modelu ALADIN predstavujú spomenutý základný vstup do hydrologického prognózneho modelu.

Veríme, že zverejňované predpovede vodných stavov zvýšia kvalitu našich hydrologických informácií a ich užívatelia budú mať pochopenie pre prípadné problémy počas úvodnej fázy ich zverejňovania.