Aktuality SHMÚ

Pozor na slnečné ultrafialové žiarenie

12.6.2017 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | A. PRIBULLOVÁ
Pozor na slnečné ultrafialové žiarenie

12.6.2017 bolo pomocou Brewerovho ozónového spektrofotometra namerané v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ Poprad-Gánovce iba 290 Dobsonových jednotiek (DU) celkového ozónu, čo je o 19% menej oproti dlhodobému priemeru pre tento deň. Maximálne okamžité hodnoty slnečného ultrafialového indexu (UVI) dnes na všetkých staniciach dosahovali hodnoty 8 - 10. Vzhľadom na veľmi nízke hodnoty celkového ozónu a ročné obdobie, kedy slnko kulminuje na oblohe pri najväčšej výške,   upozorňujeme verejnosť, aby venovala zvýšenú pozornosť ochrane pred slnečným ultrafialovým žiarením.

12.6.2017 bolo pomocou Brewerovho ozónového spektrofotometra namerané v Aerologickom a radiačnom centre SHMÚ Poprad-Gánovce iba 290 Dobsonových jednotiek (DU) celkového ozónu, čo je o 19% menej oproti dlhodobému priemeru pre tento deň. Maximálne okamžité hodnoty slnečného ultrafialového indexu (UVI) dnes na všetkých staniciach dosahovali hodnoty 8 - 10. Vzhľadom na veľmi nízke hodnoty celkového ozónu a ročné obdobie, kedy slnko kulminuje na oblohe pri najväčšej výške,   upozorňujeme verejnosť, aby venovala zvýšenú pozornosť ochrane pred slnečným ultrafialovým žiarením.


 


 

Okamžité hodnoty hustoty toku UV žiarenia s erytémovým účinkom dopadajúcej na horizontálne orientovanú plochu v mW m-2  (1 UVI = 25 mW m-2) v Poprade-Gánovciach (hore) a v Hurbanove (dolu) ako funkcia času (UTC)  12.6.2017.

Použitie ochranných prostriedkov pri pobyte vo vonkajšom prostredí odporúčame najmä v čase okolo poludnia obzvlášť pri podmienkach s bezoblačnou oblohou alebo s oblačnosťou, cez ktorú presvitá slnečný kotúč.  Zvláštnu pozornosť ochrane pred slnečným UV žiarením treba venovať pri pobyte vo vyšších nadmorských výškach.

Pre stanovené intervaly UVI Svetová zdravotnícka organizácia odporúča použitie vhodných ochranných prostriedkov (pokrývka hlavy, slnečné okuliare, ochranný odev, alebo krém s dostatočným ochranným faktorom pred UVA a UVB žiarením), ktoré by mal každý človek zvoliť vzhľadom na fototyp, ku ktorému patrí (najcitlivejší na slnečné UV žiarenie sú ľudia s ryšavými, resp. blond vlasmi a modrými alebo zelenými očami - http://www.shmu.sk/sk/?page=56). Veľmi vysoké hodnoty UVI u nás každoročne meriame od mája do začiatku augusta.