Aktuality SHMÚ

Aktuálny stav sucha na Slovensku

26.6.2017 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA
Aktuálny stav sucha na Slovensku

Na Slovenskom hydrometeorologickom ústave monitorujeme od roku 2015 meteorologické, aj pôdne sucho. Aj vďaka tomu Vám môžeme priniesť aktuálne informácie o stave sucha na Slovensku, ktoré sa prejavuje aj na miere požiarneho nebezpečenstva pre lesné porasty.

V uplynulom týždni sa zrážky vyskytovali najmä v jeho závere. Prevažne mali charakter prehánok a búrok, čo spôsobilo ich nerovnomerné plošné rozloženie a veľké lokálne rozdiely. Na západe Slovenska boli úhrny zrážok len nevýrazné, predovšetkým v porovnaní s existujúcim vlahovým deficitom. Najvyšší týždenný úhrn zrážok sme namerali v Bardejove (61 mm), Orechovej (60,8 mm) a Tisinci (58,2 mm).  Väčšina zrážok spadla počas piatka a nedele. Slnečný svit bol na území Slovenska približne rovnaký a výrazne prekračoval hodnotu 80 hodín/týždeň. Rozdiel však bol v teplote vzduchu, ktorá svoje maximá dosahovala vyššie na západe krajiny, čo podporilo aj vysoký výpar. Na západe krajiny sa vyskytoval len jeden deň pod 30 °C (zväčša bola Tmax rovná 32 – 33 °C), pričom na východe krajiny to bol zväčša len jeden deň nad 30 °C. Najvyšší výpar bol v okolí Bratislavy (viac ako 47 mm/týždeň), kde sme zaznamenali aj najvyššiu dennú hodnotu výparu (7,8 mm/deň v sobotu 24.6.2017). Zvyšné lokality na Podunajskej nížine zaznamenávali hodnoty okolo 40 mm/týždeň.

Vplyvom výdatných zrážok sa situácia výraznejšie zlepšila len na východ krajiny, s výnimkou Košíc, kde aj naďalej monitorujeme veľmi suché podmienky. Pomerne dobrá situácia je aj na Orave a Kysuciach. Veľmi až extrémne suché podmienky však momentálne monitorujeme v rámci monitoringu meteorologického sucha na väčšine územia Slovenska (Obr. 1).

Dlhodobo pretrvávajúci vlahový deficit sa čoraz výraznejšie prejavuje aj na intenzite pôdneho sucha (Obr. 2), ktorú monitorujeme v rámci monitoringu pôdneho sucha. Miera intenzity sucha (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni výnimočného sucha v okolí Nového Mesta nad Váhom a na Záhorí. Na Záhorí sa vyskytujú dokonca lokality s extrémnym suchom. Výrazné sucho zasahuje západnú polovicu Podunajskej nížiny, Záhorie a čiastočne aj stredné Považie. V celom pôdnom profile je výnimočné sucho len na Záhorí (už aj s výskytom extrémneho sucha) a v oblasti Slovenského krasu. Extrémne sucho pokrýva približne 1,1 %. Okrem Záhoria je výrazné sucho aj na juhozápade Podunajskej nížiny (podhorie Malých Karpát, okresy Senec, Pezinok, Dunajská Streda), v okolí Bánoviec nad Bebravou a Topoľčian, a tiež na Považí, juhu Košickej a východe Juhoslovenskej kotliny. Situácia sa teda oproti predchádzajúcemu týždňu zhoršila.

Zásobenie pôdy vlahou a relatívne nasýtenie v povrchovej vrstve (0-40 cm) je na Podunajskej nížine v intervale 10 - 20 %, v juhozápadnej časti nížiny len do 10 % (Obr. 3). Na Záhorí je situácia veľmi podobná, pričom najnižšie relatívne nasýtenie pôdy ja na podhorí Malých Karpát. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je pod hranicou 50 % na približne 40 % územia. Najnižšie nasýtenie je do 20 % na Záhorí. Veľmi nízke hodnoty sú dosahované aj na väčšine Podunajskej nížiny (v intervale 30-40 %) a v oblasti Slovenského krasu. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom zhoršila na celom území Slovenska.

Vyhliadky vývoja meteorologického a pôdneho sucha na základe predpovedných modelov naznačujú pretrvávanie súčasnej negatívnej situácie, príp. jej mierne zhoršenie (v prípade intenzity pôdneho sucha) na začiatku júla.

Jedným z dopadov pretrvávajúceho sucha je vysoký index požiarneho nebezpečenstva lesných porastov. Jeho aktuálny stav a predpoveď na nasledujúce dva dni sú dostupné denne na stránke SHMÚ. V súčasnosti je dosiahnutý najvyšší, piaty stupeň nebezpečenstva na Záhorí a Podunajskej nížine (Obr. 4). Tento stupeň nebezpečenstva znamená, že kumulovaná suma zrážok v lese je značne nižšia ako výpar, vrchná vrstva lesnej pôdy je presušená a stopy sucha sú viditeľné aj na poraste. Vysoký, štvrtý stupeň je vyhlásený aj pre takmer celé západné Slovensko a časť juhu stredného Slovenska.

Obr. 1 Stav meteorologického sucha na Slovensku dňa 25.6.2017

Obr. 2 Intenzita pôdneho sucha na Slovensku v rôznych častiach pôdneho profilu dňa 25.6.2017 

Obr. 3 Relatívne nasýtenie v rôznych častiach pôdneho profilu na Slovensku dňa 25.6.2017 

Obr. 4 Index požiarneho nebezpečenstva dňa 25.6.2017