Aktuality SHMÚ

Supercela 27.8.2017 pri Prešove s krúpami s priemerom až 5 cm!

30.8.2017 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Supercela 27.8.2017 pri Prešove s krúpami s priemerom až 5 cm!

Ďalšie supercely 27.8.2017 opäť priniesli intenzívne zrážky a obrovské krúpy.

Tento rok je na supercely mimoriadne bohatý, predovšetkým v Prešovskom kraji, obzvlášť v okolí Prešova. Ďalšia supercela sa tam vyskytla v nedeľu 27.8.2017, kedy počasie na našom území začal od západu ovplyvňovať studený front, navyše aj v prostredí so silnejším vertikálnym strihom vetra. V takomto prostredí sa z konvektívnej línie postupujúcej z okresu Sabinov na východ až juhovýchod (animácia 1) postupne vyvinula supercela. Mala nezvyčajne ukážkové všetky radarové črty (obr. 1, 2) - hook echo, WER, BWER, V-Notch a overhang (popis jednotlivých čŕt, ako aj supercely, TU) a vykazovala aj výrazný odklon smerom doprava oproti iným nesupercelárnym bunkám. 

Hoci mala pomerne krátku životnosť, stihla vyprodukovať mimoriadne veľké krúpy s priemerom až do 5 cm, ktoré boli zaznamenané v obci Pavlovce (obr. 4). O niečo menšie krúpy boli zaznamenané aj v ďalších obciach (obr. 7-10), video možno nájsť napr. TU.  Z družicových snímok na animácii 2 vidieť, že na supercele sme pozorovali aj tzv. vlečku, teda jemná riasovitú oblačnosť nad nákovou vychádzajúcu z blízkosti prestreľujúcich vrcholkov unášanú výškovým prúdením (pred západom slnka výrazne nasvietený pás oblačnosti).

Intenzívne zrážky priniesla aj druhá línia, ktorá vznikla po prechode spomínanej supercely severne od Prešova. Vznikala tzv. backbuilding-om , teda nové bunky vznikali na zadnej strane systému (z hľadiska prúdenia - vertikálny rez na obr. 17), čo viedlo k intenzívnym zrážkam nad tou istou oblasťou (kvôli tomu bol neskôr vyhlásený 3. st. povodňovej aktivity v obciach Fulianka a Podhorany). Na zadnej strane línie sa neskôr sformovala ďalšia supercela, ktorá postupovala podobne, ako tá predošlá (obe supercely prešli napr. cez obec Lipníky) a zasiahla aj našu stanicu v Kapušanoch, kde spadlo 31 mm za 20 minút (za hodinu 37 mm) (obr. 18).

 

Animácia 1 - Rádiolokačná odrazivosť, CAPPI 2 km, radar Kojšovská hoľa, 12:30 - 18:00 UTC (14:30 - 20:00 LSEČ).

 

Obr. 1 - Rádiolokačná odrazivosť, horizontalne rezy supercelou, CAPPI 2, 4, 6, 8 km, radar Kojšovská hoľa, 15:00 UTC. Črty supercely - hook echo, WER, V-Notch. 

 

Obr. 2 - Rádiolokačná odrazivosť, vertikálny rez supercelou, radar Kojšovská hoľa, 27.8.2017, 14:55 UTC, vpravo naznačený rez supercelou na podklade CAPPI 2 km. Črty supercely BWER, Overhang, WER.

 

Animácia 2 - Snímky z družice MSG, kompozit HRV+IR, 27.8.2017, 12:30 - 1645 UTC. Vlečka supercely (popis v texte).

 

Obr. 3 - Záznamy nebezpečných prejavov počasia z dňa 27.8.2017 (podrobnosti možno nájsť na eswd.eu).

 

Obr. 4 - Krúpy s priemerom do 5 cm v obci Pavlovce, foto: Damián Staš.

 

Obr. 5 - Škody na streche po veľkých krúpach, Pavlovce, foto: Eva Birošová.

 

Obr. 6 - Krúpy s priemerom do 5 cm v okolí Prešova (presnejšie neurčené), foto: Stanislav Kerestes.

 

Obr. 7 - Krúpy s priemerom do 3-4 cm v Nemcovciach, zdroj: ESWD.

 

Obr. 8 - Krúpy s priemerom do 3 cm v obci Lipníky, foto: So Fi.

 

Obr. 9 - Krúpy s priemerom do 3 cm v obci Lipníky, foto: Peter Čerešník.

 

Obr. 10 - Krúpy s priemerom do 2 cm v obci Chmeľov, foto: Veronika Handzušová.

 

Obr. 11 - Krúpy s priemerom do 2 cm v obci Bystré, foto: Alena Mešková.

 

Obr. 12 - Pohľad na intenzívny zostupný prúd z Prešova, foto: Jan Jenča.

 

Obr. 13 - Pohľad na zadnú (západnú) časť línie búrok z Ľubice, foto: Ján Krempaský.

 

Obr. 14 - Pohľad na zadnú časť búrky z Košíc smerom na Prešov, foto: Dominik Pjecha.

 

Obr. 15 - Pohľad na zadnú časť vznikajúcej supercely z Olcnavy smerom na Prešov, foto: Jakub Zahuranec.

 

Obr. 16 - Pohľad na búrkový oblak v Poľsku (taktiež supercela sprevádzaná veľkými krúpami) z Medzilaboriec, foto: Marián Mašlonka.

 

Obr. 17 - Rádiolokačná odrazivosť, vertikálny rez líniou búrkou, radar Kojšovská hoľa, 27.8.2017, 15:40 UTC, vpravo naznačený rez na podklade CAPPI 2 km. Ozn. 2-4 sú nové menej mohutné bunky na západnej ľavej (zadnej) strane systému, bunka 1 a ostatné vpravo od nej tvoria (starší) búrkový systém.

 

Obr. 18 - Úhrn zrážok na stanici Kapušany 27. augusta 2017.