Aktuality SHMÚ

Monitoring hydrologického sucha

7.9.2017 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | LOTTA BLAŠKOVIČOVÁ
Monitoring hydrologického sucha

V rámci monitoringu sucha na stránke SHMÚ (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) pribudla k doterajším častiam „Meteorologické sucho“ a „Pôdne sucho“ aj nová podstránka „Hydrologické sucho“ (http://www.shmu.sk/sk/?page=2232).

V rámci Monitoringu hydrologického sucha v prvej fáze prezentujeme prehľadný obraz o dosiahnutej M-dennosti priemerných denných prietokov vo vybraných vodomerných staniciach za aktuálny deň, ako aj pre jednotlivé dni predchádzajúceho obdobia.

M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní vo zvolenom období. Obdobie sa volí spravidla v dĺžke jedného roka. Pri M-denných prietokoch za viacročné obdobie symbol M označuje priemernú dobu (počet dní) dosiahnutia alebo prekročenia príslušného prietoku v roku (STN 75 1410-1). V praxi to znamená, že napr. pre 355-denný prietok (Q355d, M=355 dní) platí, že prietok v toku je počas roka v priemere 355 dní rovný alebo väčší ako hodnota Q355d.

Mapové zobrazenie pomocou farebnej škály dosiahnutých M-denností aktuálnych prietokov poskytuje prehľadný plošný obraz o aktuálnej situácii vodnosti na Slovensku. Po kliknutí na konkrétnu vodomernú stanicu je z priebehu prietokov za aktuálny deň a predchádzajúce obdobie zrejmý predchádzajúci vývoj prietokov a ich dosiahnutých M-denností.

Prietoky, ktoré klesli pod úroveň Q330d, už z pohľadu monitoringu hydrologického sucha predstavujú potenciálne riziko začínajúceho suchého obdobia. Hodnoty prietokov menšie ako Q355d vyvolávajú zvýšenú pozornosť a pri poklese prietokov pod úroveň Q364d už takýto stav z hydrologického pohľadu hodnotíme ako mimoriadne malú vodnosť v toku. V takejto situácii, pokiaľ meteorologická predpoveď neudáva pre najbližšie dni výraznejšie zrážky, sa dá s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že sa malá vodnosť v ďalšom období na danom toku prehĺbi.

V ďalšej fáze rozšírime monitoring hydrologického sucha o posúdenie aktuálneho priebehu prietokov vzhľadom na sezónu, t. j. s ohľadom na odpovedajúce dlhodobé priemerné mesačné prietoky.