Aktuality SHMÚ

Reportovacia sieť monitoringu sucha

10.10.2017 | KLIMATOLÓGIA | OZNAM | OKS
Reportovacia sieť monitoringu sucha

SHMÚ v rámci projektu DriDanube spolupracuje s partnermi z CzechGlobe na integrovanom systéme monitoringu pôdneho sucha, dostupného na stránke www.intersucho.sk.  

Na uvedenej stránke sú každý týždeň aktualizované celoštátne a okresné mapy intenzity sucha a relatívneho nasýtenia pôdneho profilu. Okrem výskytu sucha je dôležité monitorovať aj jeho dopady na rôzne hospodárske sektory.

Našou snahou je od Vás – poľnohospodárov, ovocinárov, vinárov, či lesníkov, získať spätnú väzbu o aktuálnej situácii porastov a vodnej bilancii v týždennom kroku. Zároveň Vám za Vašu spoluprácu ponúkame bonusové mapy vo forme 10-dňovej predpovede zrážok, maximálnych a minimálnych teplôt, ku ktorým majú prístup práve len tí reportéri, ktorí vyplnili v danom týždni dotazník. Bonusové mapy Vám umožnia sledovať výhľad na nasledujúce dni a sú vypočítané s využitím 5-tich klimatických modelov. 

Mapa dopadov sucha na vybrané plodiny je verejne dostupná, preto aj Vy získate informácie o stave v jednotlivých okresoch. Navyše, takéto informácie môžu zvýšiť povedomie verejnosti a verejných činiteľov o závažnosti sucha v danom čase. Informácie od expertov v praxi budú využité pri komunikácii so štátnymi inštitúciami a médiami. Aktuálne hlásenia sú totiž podstatné pre včasné reakcie nie len zo strany podnikov, ale aj štátnej správy.

Pridajte sa aj Vy k našej reportovacej sieti a svojimi hláseniami pomôžte poukázať na problém sucha vo Vašom regióne!

Zaregistrovať sa môžete na tejto stránke: http://www.intersucho.cz/sk/dotaznik/?mapcountry=sk

Príloha: Reporting_material.pdf