Aktuality SHMÚ

Ľadové úkazy na tokoch v povodí Váhu koncom februára 2018

26.2.2018 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | SOŇA LIOVÁ, MARCEL ZVOLENSKÝ
Ľadové úkazy na tokoch v povodí Váhu koncom februára 2018

Od 22.2.2018 prúdi od severu do našej oblasti studený vzduch. Vplyvom ochladenia prichádzalo na tokoch k tvorbe rozsiahlych ľadových úkazov a táto situácia stále pretrváva.

Pri pomerne nízkych vodných stavoch merné snímače na monitorovacích prístrojoch, ktoré sú umiestnené v chráničkách zamrzli, vytvoril sa v nich veľký pretlak, ktorý spôsobuje nesprávne zaznamenanie vodného stavu (zodpovedá stupňom povodňovej aktivity a ich prekročeniu). Tieto vodomerné stanice sme na internete označili ako zamrznuté (biely krúžok), údaje z vodomerných staníc nie sú k dispozícii na internetovej stránke SHMÚ (napr. Rajecké Teplice – Kuneradský potok).

 

 

Ďalšou skupinou sú vodomerné stanice, kde vplyvom nízkych teplôt vzduchu vznikajú ľadové úkazy ovplyvňujúce vodné stavy. Predpokladáme, že na týchto vodomerných staniciach budú v závislosti od teploty vzduchu postupne dosiahnuté a prekročené stupne povodňovej aktivity (napr. Martin – Pivovarský potok).

 

                   

                   Poloha horeuvedených vodomerných staníc