Aktuality SHMÚ

Apríl 2018 bol rekordne teplý

3.5.2018 | SHMÚ | ANALÝZA | PAVOL FAŠKO, PETER KAJABA, PAVEL ŠŤASTNÝ, OLIVER BOCHNÍČEK, LÍVIA LABUDOVÁ, KATARÍNA MIKULOVÁ, LADISLAV MARKOVIČ
Apríl 2018 bol rekordne teplý

V tohoročnom apríli sme zaznamenali rekordne vysoké priemerné mesačné teploty vzduchu. Aktuálne hodnoty prekonali rekordy prevažne z apríla 2009 a na niektorých meteorologických staniciach z roku 2000.

V Oravskej Lesnej, v Poprade a v Medzilaborciach boli prekonané až 84 rokov staré rekordy z roku 1934. Na krajnom juhozápade a miestami aj v južnej polovici Slovenska boli rozdiely medzi aktuálnymi tohoročnými a pôvodnými rekordmi iba niekoľko desatín °C, ale na meteorologických staniciach v severnejších oblastiach Slovenska dosiahli rozdiely medzi najnovším a predchádzajúcim rekordom priemernej mesačnej teploty vzduchu v apríli až okolo 2 °C, v ojedinelých prípadoch aj viac ako 2,5 °C. Na rozdiel od rokov 2000 a 2009, kedy bol apríl výnimočne teplý len v južnej polovici územia, v tomto roku medzi severom a juhom Slovenska neboli teplotné rozdiely veľké. Preto aj „bradatý rekord“ z roku 1934 padol práve v Oravskej Lesnej, v Poprade a v Medzilaborciach.

Apríl bol po januári už druhým mimoriadne teplým mesiacom v tomto roku. V Hurbanove, v  januári 2018,  bola  odchýlka  priemernej mesačnej teploty od normálu 1981 – 2010 plus 3,9 °C. V apríli, kedy mesačný priemer dosiahol 16,2 °C, bola odchýlka od normálu až plus 4,9 °C. Tohoročný  apríl sa tiež vyznačoval mimoriadne vysokým počtom letných dní, v ktorých maximálna denná teplota vzduchu dosiahla 25 °C a viac. V Hurbanove sme zaznamenali 11 letných dní, čiže presne toľko ako v apríli 2000. Sú to maximálne počty letných dní na tejto meteorologickej stanici v apríli aspoň od polovice 20. storočia. 

Podrobnejšiu analýzu mesiaca apríl poskytneme neskôr.