Aktuality SHMÚ

Dopady sucha na poľnohospodárske plodiny do polovice júla 2018

13.7.2018 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | GABRIELA IVAŇÁKOVÁ, LÍVIA LABUDOVÁ
Dopady sucha na poľnohospodárske plodiny do polovice júla 2018

klimatologických podmienkach počas jari sme vás informovali na našej stránke ešte na konci júna. Ako mimoriadne teplé skončili mesiace apríl a máj, čo sa odrazilo aj na poľnohospodárskych plodinách.

Na základe informácií od odborníkov z praxe, ktoré zbierame a zverejňujeme prostredníctvom portálu intersucho.sk, monitorujeme vplyv sucha a vysokých teplôt predovšetkým na jarných plodinách. V okrese Sabinov hlásili u jarných obilnín redukciu odnoží, ale aj pomalší vývoj zemiakov a kukurice na siláž. U posledných dvoch plodín však výraznejšie pomohli zrážky počas júna, čo redukuje predpokladané straty na úrodách. Podobné prejavy boli hlásené aj v rámci okresu Spišská Nová Ves. U jačmeňa jarného rozhodoval termín sejby. Mak je rapídne redší a nižší a zníženie úrody o 20 – 50 % je aj u tráv (v závislosti od druhu). U zemiakov sa sucho prejavilo v počte hľúz, aj keď momentálne sú porasty vzhľadovo dobré.

Aj na strednom Slovensku sucho zanechalo stopy. Úrodu ovplyvnilo v okrese Zvolen zatiaľ u jačmeňa ozimného, ktorý mal redukované odnože. Repka ozimná, ktorá bola včas zasiata a na jeseň dobre zakorenila, tu dosiahla priemerné až nadpriemerné úrody.

Na západe Slovenska podmienky na jar a začiatku leta podmienili skorý začiatok žatvy ozimnej pšenice, ktorá sa začala kosiť ešte pred repkou ozimnou a v niektorých prípadoch dokonca pred ozimným jačmeňom. V okrese Dunajská Streda bol hlásený vplyv predovšetkým vysokých teplôt v apríli a máji. Úrody repky a husto siatych obilnín sú preto o cca. 10 – 15 % nižšie ako dlhodobý priemer.

Uvedené dopady boli hlásené z vybraných katastrov, preto neodrážajú stav v celom okrese. Vplyv na plodiny mali výrazné lokálne rozdiely vznikajúce aj vplyvom výskytu búrok.