Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci november 2021

15.12.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci november 2021


November 2021 sa z hľadiska odtoku prejavil vyrovnaným režimom s postupným miernym poklesom prietokov vo väčšine vodomerných staníc.

Ako najdlhšie u nás nemrzlo vtedy, keď by malo?!

10.12.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Ako najdlhšie u nás nemrzlo vtedy, keď by malo?!
Hoci od počasia v chladnom polroku očakávame v prvom rade nástup a pretrvávanie mrazov, v súčasnej klíme zostávame čoraz častejšie sklamaní. Napríklad aj pred rokom sme v tomto čase na Slovensku zažívali decembrové obdobie, počas ktorého si mrazy dali naozaj neobvykle dlhú prestávku. V nasledujúcej analýze sme pripravili prehľad toho, ako najdlhšie sme sa na Slovensku museli „zaobísť“ bez mrazov práve v tejto časti roka, pre ktorú je na programe počasia mráz naopak charakteristický.

Meteorológovia SHMÚ upozorňujú na nepriaznivú poveternostnú situáciu

8.12.2021 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | MIROSLAV ŠINGER
Meteorológovia SHMÚ upozorňujú na nepriaznivú poveternostnú situáciu

Meteorológovia z SHMÚ upozorňujú na očakávanú nepriaznivú poveternostnú situáciu v súvislosti s výdatným snežením, a to zajtra (vo štvrtok, 9. decembra 2021), ktorá predstavuje nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb a ďalšie ľudské aktivity.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci október 2021

29.11.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci október 2021

Október 2021 sa vzhľadom na nízke úhrny zrážok prejavil na povrchových tokoch relatívne vyrovnaným hydrologickým režimom, s postupným miernym poklesom prietokov. Priemerné mesačné prietoky Qm,X vo väčšine hodnotených vodomerných staníc (VS) nedosahovali hodnoty dlhodobých priemerných prietokov Qma,X (referenčné obdobie 1961-2000).

Zmeny na webovej stránke

24.11.2021 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Zmeny na webovej stránke

Určite ste si všimli zmeny v grafike našej webovej stránky  www.shmu.sk. Upravili sme ju v snahe zlepšiť prístupnosť a orientáciu v nej.Medzinárodná pyrheliometrická kampaň IPC XIII

22.11.2021 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | ANNA PRIBULLOVÁ
Medzinárodná pyrheliometrická kampaň IPC XIII
Na prelome septembra a októbra 2021 sa vo svetovom radiačnom centre Svetovej meteorologickej organizácie, ktoré sa nachádza v Physikalisch-Meteorologisches Observatorium v Davose (PMOD), konala trinásta pyrheliometrická kalibračná kampaň IPC XIII. Národné meteorologické služby, komerčné organizácie (výrobcovia meteorologických prístrojov, či fotovoltaických zariadení), vedecko-výskumné inštitúcie a ďalší záujemcovia mali možnosť kalibrácie svojich absolútnych referenčných prístrojov na svetovú referenciu pre meranie slnečného žiarenia WRR (World Radiometric Reference).

Výsledky monitoringu podzemných a povrchových vôd za posledné desaťročie

19.11.2021 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Výsledky monitoringu podzemných a povrchových vôd za posledné desaťročie

TLAČOVÁ SPRÁVA – Na krátkom brífingu dnes (19. 11. 2020) odborníci z SHMÚ hodnotili výsledky monitoringu podzemných a povrchových vôd za posledné desaťročie. Konštatovali, že na Slovensku badať negatívny dopad klimatických zmien na zdroje a zásoby vody, a to najmä v severných regiónoch Slovenska. Spolu preto hľadali súvislosti tohto vývoja s inými zvolenými klimatickými ukazovateľmi.  Konferencia mladých odborníkov 2021

9.11.2021 | SHMÚ | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ
Konferencia mladých odborníkov 2021

Pozývame vás na Konferenciu mladých odborníkov, ktorá sa uskutoční11. novembra 2021 (štvrtok). ​ Klimatická zmena a Slovensko

5.11.2021 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Klimatická zmena a Slovensko

Pozývame vás na ďalšie prednáškové popoludnie. Jeho témou bude Klimatická zmena a Slovensko.Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci september 2021

2.11.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci september 2021

Na mapovom zobrazení hodnotenia mesačných prietokov v septembri 2021 na základe pomeru operatívnych priemerných mesačných prietokov voči dlhodobým septembrovým hodnotám za referenčné obdobie 1961-2000 je vidno na väčšej časti územia SR pomerne veľký rozptyl relatívnych mesačných hodnôt, v rozmedzí kategórií 20-40 % Qma1961-2000 až > 200 % Qma,1961-2000, s prevahou nižších hodnôt najmä v južnej a východnej časti územia.