Aktuality SHMÚ

Marec 2022 - zhodnotenie mesiaca

11.4.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Marec 2022 - zhodnotenie mesiaca
Marec 2022 skončil na Slovensku po teplotnej stránke podľa normálu 1991 – 2020 ako normálny, s prevahou záporných odchýlok od normálu. Rozloženie teploty vzduchu bolo v celej Európe v priebehu marca veľmi kontrastné. Výrazná a veľmi rozsiahla chladná teplotná anomália sa rozprestierala od centrálnej Sibíri cez európsku časť Ruska a východné Stredomorie (vrátane Malej Ázie) až po tropické oblasti východnej a strednej Afriky. Relatívne chladnejšie bolo aj na Iberskom polostrove. Naopak teplejšie podmienky v priebehu marca panovali v západnej a severozápadnej Európe, vrátane Škandinávie, kde odchýlky priemernej mesačnej teploty vzduchu boli aj viac ako +5,0 °C. Na globálnej úrovni skončil marec 2022 ako 5. najteplejší marec od roku 1880. V dôsledku toho, že v prevažnej časti mesiaca bolo počasie v strednej Európe a na Slovensku ovplyvňované rozsiahlou tlakovou výšou, v priebehu marca výrazne prevažovali suché podmienky bez výskytu významnejší zrážok. Z tohto dôvodu bol marec na väčšine územia západného a stredného Slovenska zrážkovo podnormálny (suchý) až silne podnormálny (veľmi suchý), na východe skôr normálny a miestami až nadnormálny (vlhký).

Hodnotenie hydrologickej situácie v marci 2022

11.4.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v marci 2022
V mesiaci marec sme už na začiatku tretej dekády upozorňovali na SUCHO, ktoré sa prejavilo tak v klimatologickom, ako aj hydrologickom hodnotení. Ku koncu mesiaca zrážky situáciu mierne zlepšili, ale celkové hydrologické hodnotenie ukázalo podpriemerný stav vo väčšine nami hodnotených objektov.

Darček k Svetovému dňu vody

8.4.2022 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Darček k Svetovému dňu vody
Deti zo Špeciálnej základnej školy s materskou školou na Karpatskej ulici v Bratislave nám dnes priniesli krásny dar. Pri príležitosti Svetového dňa vody namaľovali obraz - svoju predstavu o kolobehu vody v prírode a o živočíchoch, ktoré žijú v našich riekach. Ponúkame malú fotogalériu z tejto milej udalosti. Deťom - autorom diela veľmi pekne ďakujeme.

Extrémne sucho v marci 2022

5.4.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | MAROŠ TURŇA, LOTTA BLAŠKOVIČOVÁ, VALÉRIA SLIVOVÁ
 Extrémne sucho v marci 2022

Už na začiatku druhej dekády marca 2022 bolo zrejmé, že na Slovensku sa postupne prejavovali jednotlivé fázy extrémneho sucha. V článku je vyhodnotené aktuálne sucho z pohľadu klimatológie, ako aj hydrológie povrchových a podzemných vôd. Ku dňu zverejnenia článku sa situácia mierne zlepšila, vzhľadom na zrážky v závere marca.

Prichádza chladný víkend

1.4.2022 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Prichádza chladný víkend


Dnes sme na našom kanále youtube zverejnili video, v ktorom meteorologička SHMÚ Paulína Valová upozorňuje na výrazné ochladenie v dňoch 1. až. 4. apríla 2022.

Memorandum o spolupráci s Indonézskou republikou

24.3.2022 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Memorandum o spolupráci s Indonézskou republikou
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Indonézskej republiky R. Pribadi Sutiono a generálny riaditeľ SHMÚ Martin Benko si dnes (24.3.2022) oficiálne vymenili originály podpísaného Memoranda o porozumení a partnerstve medzi hydrometeorologickými službami obidvoch krajín.

Extrémy vlhkosti a teploty vzduchu v tretej dekáde marca 2022

24.3.2022 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER, DALIBOR VÝBERČI, JOZEF PECHO
Extrémy vlhkosti a teploty vzduchu v tretej dekáde marca 2022
V uplynulom období až dodnes zažívame pri stabilnom anticyklonálnom počasí viaceré výnimočné poveternostné javy. Popri dosiahnutých mimoriadne vysokých marcových hodnotách tlaku vzduchu je ešte charakteristickejšou a významnejšou črtou mimoriadne až extrémne suchý vzduch, a to aj v najnižších vrstvách atmosféry. To sa na mnohých miestach prejavilo v zaznamenaní nevídane nízkych hodnôt relatívnej vlhkosti vzduchu a rekordne vysokých denných amplitúd teploty vzduchu, a to dokonca v absolútnom (celoročnom) historickom kontexte. V tomto príspevku prinášame rozšírený meteorologicko-klimatologický pohľad na predmetnú súčasnú situáciu.

Oslavy Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa 2022

22.3.2022 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Oslavy Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa 2022

Hydrológovia, meteorológovia a klimatológovia v týchto dňoch oslavujú. Svetový deň vody (22. marca) a Svetový meteorologický deň (23. marca) sú dôležité najmä pre ich ciele, každoročne si pripomínať
význam vody pre ľudstvo a všetky živé organizmy na planéte a uvedomenie si dôležitosti ochrany prírody v súvislosti s klimatickou zmenou. Prinášame vám oficiálne texty k tohtoročným oslavám týchto významných dní.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2022

11.3.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci február 2022


Podobne ako v januári, aj vo februári 2022 sa priemerné mesačné prietoky (Qm) v porovnaní s odpovedajúcimi dlhodobými priemernými prietokmi (Qma), za referenčné obdobie 1961-2000, v severnej časti územia, zaraďujú do kategórií normálnej až nadnormálnej vodnosti. Naopak, v južnej a juhozápadnej časti Slovenska bola mesačná vodnosť na úrovni výrazne podnormálneho až suchého mesiaca, v niektorých prípadoch až extrémne suchého mesiaca (obr.1).

Február 2022 – zhodnotenie mesiaca

11.3.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Február 2022 – zhodnotenie mesiaca
Február 2022 bol z pohľadu odchýlky priemernej mesačnej teploty vzduchu (v porovnaní s normálom 1991 – 2020) na väčšej časti územia Slovenska nadnormálny (teplý) až silne nadnormálny (veľmi teplý), s odchýlkami prevažne od +2,0 do +3,5 °C. Teplotne normálny bol február len vo vysokých horských polohách. Uplynulý mesiac bol z hľadiska mesačného množstva atmosférických zrážok väčšinou normálny, na krajnom juhozápade, na Záhorí a na juhu stredného a východného Slovenska podnormálny (suchý) až silne podnormálny (veľmi suchý). Relatívne viac zrážok v porovnaní s normálom 1991 – 2020 sme zaznamenali v horských a kotlinových polohách severozápadného a severného Slovenska.

Na globálnej úrovni bol február 2022 približne o 0,2 °C teplejší a v Európe o približne o 2,0 °C teplejší ako normál 1991 – 2020 (no o 1,6 °C chladnejší ako najteplejší február – február 1990 – v zázname ERA5 od roku 1979). Výrazne teplejšie (odchýlky viac ako +5,0 °C) bolo najmä v západnom a severnom Rusku, a vo východnej polovici Arktídy, naopak významne chladnejšie bolo v Kanade, Grónsku, na severe Aljašky a v niektorých oblastiach východnej a strednej Ázie. Zima 2021/2022 bola ako celok v Európe o takmer 1,0 °C teplejšia ako priemer v rokoch 1991 – 2020.