Aktuality SHMÚ

Bulletin meteorológia a klimatológia v novom dizajne

3.3.2022 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA
Bulletin meteorológia a klimatológia v novom dizajne
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vyšlo nové číslo Bulletinu meteorológia a klimatológia (MaK). Bulletin prešiel výraznejšou zmenou, a to grafickou aj obsahovou. Podstatnou zmenou je rozšírenie Bulletinu MaK o informácie, ktoré boli doposiaľ súčasťou jednotlivých Agrometeorologických a fenologických informácií pre západ, stred a východ Slovenska a taktiež o údaje zverejňované v rámci publikácie Mesačný priebeh meteorologických prvkov Košice – letisko. Agrometeorologické a fenologické informácie ako aj Mesačný priebeh meteorologických prvkov Košice – letisko už z tohto dôvodu nebudú samostatne vydávané.

Rok 2021 bol jedným zo siedmich najteplejších rokov v histórii meraní

2.3.2022 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | LADISLAV MARKOVIČ, PAVEL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK, JOZEF PECHO
Rok 2021 bol jedným zo siedmich najteplejších rokov v histórii meraní
Aj napriek tomu, že priemerná globálna teplota dočasne poklesla v dôsledku studenej fázy tichomorskej ENSO oscilácie - La Niña prebiehajúcej v rokoch 2020 – 2022, rok 2021 bol na základe údajov šiestich klimatologických centier (GISS NASA, NOAA, ECMWF, Met Office, JRA a Berkeley) a konsolidovaných údajov Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) jedným zo siedmich najteplejších rokov v histórií meraní. Očakáva sa, že globálne otepľovanie a ďalšie dlhodobé trendy zmeny klímy budú v dôsledku rekordných úrovní skleníkových plynov zachytávajúcich teplo v atmosfére aj naďalej pokračovať.

Prechod klimatologických hodnotení a produktov Klimatologickej služby na nové štandardné normálové obdobie 1991 – 2020

25.2.2022 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | ODBOR KLIMATOLOGICKÁ SLUŽBA
Prechod klimatologických hodnotení a produktov Klimatologickej služby na nové štandardné normálové obdobie 1991 – 2020
Výpočet dlhodobých priemerov klimatických prvkov a ich charakteristík pre rôzne obdobia, vrátane normálových, patrí k základným úlohám meteorologických služieb. Za normálové obdobie je vo všeobecnosti považované akékoľvek 30-ročné obdobie. Pre celosvetové porovnanie stavu klímy však Svetová meteorologické organizácia (WMO) stanovila niektoré 30-ročné obdobia za štandardné normálové obdobia. Podľa WMO sú to tridsaťročia 1901 – 1930, 1931 – 1960, 1961 – 1990 a 1991 – 2020. Normály umožňujú robiť porovnania v širšom územnom priestore, kvantifikovať zmeny charakteristík oproti predchádzajúcim obdobiam a takto hodnotiť stav klimatického systému a jeho variabilitu v regionálnom meradle. Pomocou normálov môžeme kvantitatívne vyjadriť extremalitu kratších období, alebo jednotlivých rokov, či mesiacov.

Meranie radiácie

25.2.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | TERÉZIA MELICHEROVÁ
Meranie radiácie

V súvislosti s informáciou, že ruské vojenské jednotky obsadili jadrovú elektráreň v Černobyle a jej okolitú zónu a Ukrajina hlási zvýšenú úroveň radiácie z tejto oblasti, sme dnes do médií vydali informáciu o prezentovaných dátach merania radiácie na území SR.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci január 2022

16.2.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci január 2022


V januári 2022 bola situácia v povrchových vodách v rámci Slovenska z pohľadu vodnosti mesiaca rozdelená nerovnomerne.

Január 2022 - zhodnotenie mesiaca

11.2.2022 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Január 2022 - zhodnotenie mesiaca
Január 2022 skončil na Slovensku po teplotnej stránke podľa nového normálu 1991 – 2020 ako normálny až nadnormálny (teplý), pričom ako teplotne nadnormálny bol január prevažne len na území západného Slovenska. Vo vysokých horských polohách skončil január síce ako teplotne normálny, ale so zápornou odchýlkou od normálu. Január bol podľa nového normálu 1991 – 2020 zrážkovo prevažne mimoriadne podnormálny (mimoriadne suchý) až normálny, výnimkou boli len niektoré horské a kotlinové polohy na severe stredného Slovenska. Na globálnej úrovni bol január 2022 šiestym najteplejším januárom od roku 1880 (s odchýlkou +0,28 °C od normálu 1991 – 2020, podľa údajov NOAA). Prevažná časť Európy bola v januári 2022 teplotne nadpriemerná až nadnormálna (s odchýlkami +0,5 až +3,0 °C v porovnaní s 1991 – 2020), výnimkou boli len územia Francúzska, severovýchodné Španielsko, Grécko a Turecko (a niektoré regióny na Balkáne; zdroj Copernicus).

30 rokov cestnej dopravy na Slovensku

31.1.2022 | OVZDUŠIE | ANALÝZA | IVAN GARČÁR
30 rokov cestnej dopravy na Slovensku


Pozývame vás na ďalšie prednáškové popoludnie. Jeho témou bude 30 rokov cestnej dopravy na Slovensku.

V piatok a v nedeľu bude opäť silno veterno

27.1.2022 | METEOROLÓGIA | SPRÁVA | CYRIL SIMAN
V piatok a v nedeľu bude opäť silno veterno
V minulom týždni sme zaznamenali dva dni s veľmi veterným počasím, a to v pondelok 17. a vo štvrtok 20.1. Podobná situácia sa zopakuje aj v nasledujúcich hodinách, pričom najveternejší bude piatok 28. a nedeľa 30.1.

Dve snehové fujavice v jednom týždni

23.1.2022 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | CYRIL SIMAN
Dve snehové fujavice v jednom týždni
V poslednom období sa nám zima pripomína častejšie. Po mimoriadne teplom až predjarnom počasí, ktoré u nás panovalo na začiatku januára, sa k nám postupne vrátilo počasie primeranejšie ročnej dobre. V minulom týždni sa na území Slovenska vyskytli hneď dve situácie so silným vetrom, ktorý bol na viacerých miestach, aspoň prechodne, sprevádzaný hustým snežením. Snehové fujavice, ako nazývame tento vyššie opisovaný fenomén, sa u nás v nižších polohách nevyskytuje veľmi často. Zrejme aj to je dôvod, prečo môže obyvateľov zaskočiť nepripravených. Najčastejšie ochromí dopravu, či spôsobí ťažkosti v hospodárskom živote krajiny a výnimkou nemusia byť ani škody na majetku. Snehovým fujaviciam, a sumáru veterných pomerov predošlého týždňa sa budeme venovať v nasledujúcom príspevku.

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci december 2021

17.1.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci december 2021
V decembri boli vo väčšej časti hodnotených vodomerných staníc priemerné mesačné prietoky (Qm) menšie ako odpovedajúce dlhodobé mesačné priemery (Qma) za referenčné obdobie 1961-2000 (obr. 1). Až v 82 % hodnotených staníc boli prietoky Qm,XII,2021 menšie ako 80% Qma,XII,1961-2000.