Aktuality SHMÚ

Rok 2020 medzi trojicou najteplejších rokov histórie

7.5.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, LADISLAV MARKOVIČ
Rok 2020 medzi trojicou najteplejších rokov histórie
Svetová meteorologická organizácia (WMO) zverejnila na konci apríla obsiahlu výročnú správu o stave globálnej a regionálnej klímy za rok 2020 (správa WMO; PDF). Obdobnú hodnotiacu správu o stave vybraných klimatických indikátorov zverejnila pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4.) aj európska platforma Copernicus (správa v PDF). Obe správy hodnotia rok 2020, tak z pohľadu teploty, ako iných klimatických ukazovateľov, ako mimoriadny až extrémny, pričom najmä veľký počet extrémnych prípadov počasia pôsobil v kombinácii s pandémiou COVID-19 veľmi nepriaznivo na celkový stav ekonomiky a spoločnosti. Pokračujúce otepľovanie klimatického systému, ktoré vo všetkých podstatných indikátoroch významne akceleruje (zrýchľuje) vedie k tomu, že obdobie, kedy globálny priemer teploty (priemer za rok) dosiahne, resp. prekročí 1,5 °C, resp. 2,0 °C sa posunulo, v porovaní so stavom v roku 2000, významne bližšie k súčasnosti (nastane o 11 rokov skôr pre 1,5 °C, resp. o 19 rokov skôr pre 2,0 °C).

Apríl 2021 - zhodnotenie mesiaca

6.5.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Apríl 2021 - zhodnotenie mesiaca
Apríl 2021 – bol v porovnaní s normálom 1981 - 2010 väčšinou teplotne podnormálny (studený), v niektorých regiónoch stredného a východného Slovenska miestami až silne podnormálny (veľmi studený). Išlo o najchladnejší apríl od roku 1997 a jeden z desiatich najchladnejších od roku 1951. Z pohľadu celkového množstva atmosférických zrážok bol apríl priestorovo veľmi premenlivý, prevažne však normálny, miestami však aj nadnormálny (vlhký; horské oblasti stredného Slovenska alebo sever Záhoria), prípadnej aj podnormálny (suchý; Zvolenská kotlina, Stredné Ponitrie, atď.).

Prednáškové popoludnia - archív

27.4.2021 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Prednáškové popoludnia - archív

Milí priatelia,na náš youtube profil sme zavesili videá z nedávnych prednáškových popoludní.Prvé (a azda aj posledné) virtuálne stretnutie snehárov

26.4.2021 | HYDROLÓGIA | SPRÁVA | MARTIN HALAJ, OHMPAV BB
Prvé (a azda aj posledné) virtuálne stretnutie snehárov

Na deň Zeme – 22. apríla sa uskutočnilo 24. stretnutie snehárov. Tradícia snehárskych stretnutí začala v roku 1996 na Chate pod Ďumbierom. Ich cieľom je vzájomná informovanosť o aktivitách v oblasti hydrológie snehu, ktoré prebiehajú na rôznych pracoviskách na Slovensku a v Českej republike. Podujatie v tomto roku organizovala Prírodovedecká fakulta UK v Prahe v spolupráci s ČHMÚ a zúčastnilo sa jej 43 účastníkov. Hoci virtuálne stretnutie prinieslo hojnú účasť, väčšina sa zhodla v názore, že osobné stretnutie to nenahradí.Mimoriadne prudký pokles teploty vzduchu 12. – 13. apríla 2021

14.4.2021 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI
Mimoriadne prudký pokles teploty vzduchu 12. – 13. apríla 2021
Prechod výrazného studeného frontu cez územie Slovenska v dňoch 12. a 13.04.2021 bol zaujímavý nielen z meteorologického, ale aj z klimatologického hľadiska. Najmä na západnom Slovensku došlo v priebehu popoludňajších a večerných hodín 12.04. k mimoriadne rýchlemu poklesu teploty vzduchu. Napríklad na meteorologickej stanici Bratislava-Koliba klesla teplota vzduchu medzi 15:00 a 20:00 LSEČ o takmer 18 °C. 

Marec 2021 - zhodnotenie mesiaca

6.4.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Marec 2021 - zhodnotenie mesiaca

Marec 2021 – bol na väčšine územia Slovenska teplotne podpriemerný (avšak v rámci normálu 1981 - 2010) a zrážkovo silne až mimoriadne podnormálny (veľmi až mimoriadne suchý).Február 2021 – zhodnotenie mesiaca

5.3.2021 | SHMÚ | ANALÝZA | OKS, OMPAV
Február 2021 – zhodnotenie mesiaca

Február 2021 – bol väčšinou teplotne normálny, vo vysokých horských polohách až nadnormálny, zrážkovo na západe a severozápade prevažne normálny, na strednom a východnom Slovensku väčšinou nadnormálny (vlhký) až silne nadnormálny (veľmi vlhký).Vyčistenie vzduchu po prechode studeného frontu v noci na 27.2.2021

28.2.2021 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Vyčistenie vzduchu po prechode studeného frontu v noci na 27.2.2021

Prostredníctvom kamier SHMÚ prinášame trochu netradičný pohľad na porovnanie vzduchovej hmoty pred a po prechode studeného frontu.Arktický deň a doposiaľ najchladnejšia noc zimy 2020/2021

13.2.2021 | METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER
Arktický deň a doposiaľ najchladnejšia noc zimy 2020/2021

Avizovaný vpád arktického vzduchu priniesol mimoriadne chladné počasie na horách, arktické dni aj v nižších polohách a silné nočné mrazy.La Niňa dosiahla vrchol, ale jej dopady pokračujú

11.2.2021 | KLIMATOLÓGIA | SPRÁVA | LADISLAV MARKOVIČ, JOZEF PECHO
La Niňa dosiahla vrchol, ale jej dopady pokračujú
Podľa poslednej správy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO), prejavy a dôsledky studenej fázy tichomorskej oscilácie ENSO (La Niña) možno pozorovať na globálnej úrovni aj na začiatku roku 2021 a existuje pomerne vysoká pravdepodobnosť, že jej vplyv na priestorové rozloženie teploty a atmosférických zrážok pretrvá aj v priebehu prvej polovice tohto roku. Napriek všeobecnému ochladzujúcemu vplyvu fázy La Niňa, sa očakáva, že v nadchádzajúcom období – február až apríl 2021 – bude teplota na prevažnej väčšine pevnín nadnormálna. La Niňa pravdepodobne vyvrcholila v októbri až novembri 2020 ako mierne silná epizóda chladnej fázy ENSO. Podľa najnovšej El Niño-La Niña aktualizácie vydanej WMO, existuje 65% pravdepodobnosť, že La Niňa bude pretrvávať až do apríla 2021, avšak so 70% pravdepodobnosťou sa tropická oblasť Tichého oceánu vráti do neutrálnych podmienok ENSO už počas sezóny apríl - jún 2021.