Aktuality SHMÚ

 

16 DEC 2020

Vodohospodárska bilancia množstva a kvality podzemnej vody za rok 2019

HYDROLÓGIA | 16.12.2020 | SPRÁVA | JAROSLAVA URBANCOVÁ

Podzemné vody predstavujú hlavný zdroj pitnej vody a podmieňujú stupeň hospodárskeho rozvoja spoločnosti a životnej úrovne obyvateľstva v SR.15 DEC 2020

Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody

HYDROLÓGIA | 15.12.2020 | SPRÁVA | EUGEN KULLMAN

Slovenský hydrometeorologický ústav monitoruje kvalitu podzemnej vody v takmer 600 objektoch štátnej hydrologickej site (467 sond a 124 prameňov). Vzorkovanie (meranie) kvality podzemnej vody ústav robí od roku 1982 jeden až štyrikrát ročne.  Laboratóriá následne analyzujú široké spektrum parametrov (viac ako 200).23 NOV 2020

Mimoriadne správy o povodniach v októbri 2020

HYDROLÓGIA | 23.11.2020 | OZNAM | KATARÍNA MATOKOVÁ

V  októbri 2020 sme zaznamenali výrazné zvýšenie vodných hladín takmer na všetkých tokoch, naprieč celým územím Slovenska, s dosiahnutím 1. až 3. stupňov povodňovej aktivity.03 NOV 2020

Začal nový hydrologický rok

HYDROLÓGIA | 3.11.2020 | SPRÁVA | MARTIN HALAJ

Uplynulý víkend bol pre hydrológov výnimočný. V sobotu 31. októbra skončil starý hydrologický rok a v nedeľu 1. novembra začal nový. Posledný deň starého hydrologického roka poznajú hydrológovia pod názvom HYSIL – hydrologický Silvester. Hydrologický rok je určený tak, aby všetky spadnuté zrážky v danom roku tiež aj odtiekli. Predpokladá sa, že väčšina zrážok, ktoré spadnú v počas novembra a v decembra je na horách už vo forme snehu, kde sa akumulujú. Roztopia sa a odtečú až v jarnom období nasledujúceho roka.15 OKT 2020

Aktuálna povodňová situácia na tokoch Slovenska 15.10.2020

HYDROLÓGIA | 15.10.2020 | SPRÁVA | VALÉRIA WENDLOVÁ

Vzhľadom na ubúdanie zrážok, kedy nám za predchádzajúcich 24 hodín k dnešnému dňu (15. 10. 2020) k 6. hod ráno síce pršalo na celom území Slovenska, ale bolo ich výrazne menej, sa povodňová  situácia najmä na tokoch Hornád, Hnilec a Bodva pomaly zlepšuje.


 14 OKT 2020

Aktuálna povodňová situácia na tokoch Slovenska 14.10.2020

HYDROLÓGIA | 14.10.2020 | SPRÁVA | VALÉRIA WENDLOVÁ

Pod vplyvom tlakovej níže, ktorá sa presúvala z  centrálneho Stredomoria, cez Balkán, Karpaty až nad Poľsko spadlo na našom území k dnešnému ránu (14. 10. 2020) za 48 hodín najviac zrážok v povodí Hornádu,  od 40-70 mm (maximálny úhrn 123,1 mm v Košickej Belej). V povodí Bodvy od 50-100 mm,  v povodí Rimavy a Slanej od 60-90 mm, v povodí dolného Váhu, v oblasti  Malých Karpát 20-70 mm  a v povodí Nitry 40-60 mm. Zrážky sa  vyskytli samozrejme aj ostatných častiach Slovenska, no nedosahovali takéto extrémne hodnoty.29 JÚN 2020

Extrémna búrka a prívalová povodeň na Muránskej planine

HYDROLÓGIA | 29.6.2020 | SPRÁVA | MGR. MARTIN HALAJ, MGR. KATEŘINA HRUŠKOVÁ, PHD., MGR. TOMÁŠ TRSTENSKÝ

 

Doterajší priebeh júnového počasia je typický výskytom vhodných podmienok pre tvorbu silných búrok a s nimi spojených nebezpečných prejavov. Z hydrologického hľadiska sú dôležité predovšetkým zrážkové úhrny a s nimi spojená odozva v dotknutom povodí. V posledných týždňoch sme svedkami častého výskytu prívalových povodní (bleskových povodní, angl. flash floods) v rôznych regiónoch Slovenska. V týchto prípadoch zaznamenávame povodňové úkazy aj mimo vodných tokov – bahnotok, stekanie vody zo svahov, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov.29 JÚN 2020

Deň Dunaja, 29.6.2020

HYDROLÓGIA | 29.6.2020 | SPRÁVA | ING. JANA POÓROVÁ, PHD.

Od roku 2004 si každý rok,  29. júna, pripomíname „Deň Dunaja“. Tok Dunaja a jeho povodie predstavujú hodnotný a jedinečný ekosystém, ktorý poskytuje prostredie pre veľmi rôznorodú faunu a flórou, spája obyvateľov až 19 krajín Európy, aj preto je jedným zo základných pilierov formovania kultúrno-spoločenských, hospodárskych a obchodných vzťahov.


 26 JÚN 2020

55 rokov od historickej povodne na Dunaji

HYDROLÓGIA | 26.6.2020 | ANALÝZA | MGR. MARTIN HALAJ, ING. HANA HLAVÁČIKOVÁ. PHD.

 

V uplynulých júnových dňoch sme si pripomenuli 55 rokov od ničivých povodní na Dunaji, spojených s pretrhnutím ochranných hrádzí a následným zatopením Žitného ostrova, evakuáciou obyvateľstva a vysokými materiálnymi škodami. Informácie o  povodni v roku 1965 boli zdokumentované slovenskými vodohospodármi a hydrológmi vo viacerých odborných publikáciách. Táto povodeň bola najväčšou povodňou na Dunaji z hľadiska celkového objemu povodňovej vlny. Dĺžkou trvania nemala táto povodeň v histórii obdobu. Povodňová situácia trvala v Bratislave od marca do júla 1965.22 JÚN 2020

Hydrologická situácia k 22.06.2020

HYDROLÓGIA | 22.6.2020 | SPRÁVA | ING. HANA HLAVÁČIKOVÁ

Vysoké úhrny zrážok v dňoch 19.6.-22.6. na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch, a nasýtenosť povodí z početných lokálnych búrok vyskytujúcich sa v predchádzajúcich dvoch týždňoch spôsobili počas víkendu nárast vodných hladín viacerých slovenských tokov, ktoré dosiahli miestami stav zodpovedajúci 1. a 2. stupňu povodňovej aktivity (SPA).