Aktuality SHMÚ

 

24 OKT 2017

Publikácia o oznamovacej povinnosti užívania vôd

HYDROLÓGIA | 24.10.2017 | SPRÁVA | JANA DÖMÉNYOVÁ

V Bratislave sa včera (23. októbra 2017) konal 4. ročník ENVIRO konferencie, ktorú organizovalo odborné vydavateľstvo Verlag Dashöfer v spolupráci so SHMÚ. V rámci konferencie sme predstavili odbornú publikáciu „Oznamovacia povinnosť užívania vôd pre vodnú bilanciu a Národný register znečisťovania“.  07 SEP 2017

Monitoring hydrologického sucha

HYDROLÓGIA | 7.9.2017 | SPRÁVA | LOTTA BLAŠKOVIČOVÁ

V rámci monitoringu sucha na stránke SHMÚ (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) pribudla k doterajším častiam „Meteorologické sucho“ a „Pôdne sucho“ aj nová podstránka „Hydrologické sucho“ (http://www.shmu.sk/sk/?page=2232).16 JÚN 2017

POZOR! Zmena v organizácii podujatia Deň Dunaja

HYDROLÓGIA | 16.6.2017 | OZNAM | MGR. IVAN GARČÁR

Organizátor osláv Dňa Dunaja upozorňuje záujemcov a návštevníkov, že dochádza k zmene v organizácii odborného seminára pri príležitosti Dňa Dunaja. Namiesto o 13.00 hod. sa seminár začína už o 9.00 hod. Termín 28. júna 2017 (streda) zostáva nezmenený.   12 MÁJ 2017

Variabilita tvorby odtoku (povodie Hrona)

HYDROLÓGIA | 12.5.2017 | ANALÝZA | RNDR. DANIELA KYSELOVÁ, MGR. KATEŘINA HRUŠKOVÁ, PHD.

Variabilita tvorby odtoku sa významne prejavila v dvoch posledných významnejších povodňových situáciách v povodí Hrona. Takmer rovnaké príčinné zrážky spôsobili dve rozdielne odtokové situácie. 03 MÁJ 2017

SHMÚ začal zverejňovať predpovede vodných stavov

HYDROLÓGIA | 3.5.2017 | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ

Od pondelka (1. 5. 2017) začal Slovenský hydrometeorologický ústav zverejňovať predpovede vodných stavov, zatiaľ pre 42 vodomerných profilov (staníc na vodných tokoch).28 APR 2017

Povodňová situácia v povodí Váhu v dňoch 27.-28.4.2017

HYDROLÓGIA | 28.4.2017 | SPRÁVA | SOŇA LIOVÁ

Včera a dnes (27.-28.4.2017) ovplyvňoval počasie nad Slovenskom zvlnený studený front. Od juhovýchodu na severovýchod sa v týchto dňoch bez prestávky presúvalo pásmo zrážok, ktoré ovplyvnilo vývoj hydrologickej situácie najmä v povodí Váhu.26 JAN 2017

Expedičné meranie snehu v povodí Nitry

HYDROLÓGIA | 26.1.2017 | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ, KATARÍNA MATOKOVÁ

V tretej januárovej dekáde je v povodní Nitry naakumulovaných v snehovej pokrývke približne 131,2 miliónov metrov kubických vody. Meranie výšky snehovej pokrývky a vodnej hodnoty snehu je dôležité pre poznanie množstva vody obsiahnutého v snehovej pokrývke ako potenciálneho nebezpečenstva v prípade, že sa sneh zažne rýchlo topiť. Vyhodnocovanie zásob snehu v povodí robí  Hydrologická informačná a predpovedná služba V Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.24 JAN 2017

Ľadové úkazy v povodí Bodvy v januári 2017

HYDROLÓGIA | 24.1.2017 | SPRÁVA | ING. MARTINA PSOTOVÁ

V dôsledku dlhodobo trvajúceho výnimočne chladného počasia sa na mnohých tokoch východného Slovenska vytvárajú ľadové úkazy, ktoré značne ovplyvňujú priebehy vodných hladín. Na tokoch je možné pozorovať ľadovú triešť, ľad pri brehu, celkové zámrzy vodných tokov alebo ľadové zápchy,  ktoré môžu spôsobiť vzdutie vodných hladín.18 JAN 2017

Chladný začiatok roka a ľadové javy na západnom Slovensku

HYDROLÓGIA | 18.1.2017 | ANALÝZA | DANICA LEŠKOVÁ, JAKUB MÉSZÁROS, PETER SMRTNÍK, CYRIL SIMAN

Chladná prvá polovica januára je zaujímavá z meteorologického aj hydrologického hľadiska. Nízka teplota spôsobuje vznik ľadových úkazov v západoslovenskom regióne.23 FEB 2016

Merania prietokov počas povodňovej situácie vo februári 2016 v povodiach Hrona, Ipľa a Slanej

HYDROLÓGIA | 23.2.2016 | SPRÁVA | MGR. PAVOL KOVÁČ A KOL.

Mimoriadne úhrny tekutých zrážok od 9. 2. - 21. 2. 2016 spôsobili výrazné zvýšenie prietokov v hodnotených povodiach.