Aktuality SHMÚ

 

15 FEB 2016

Mimoriadna povodeň z dažďa vo februári 2016 v povodí Hrona, Ipľa a Slanej

HYDROLÓGIA | 15.2.2016 | SPRÁVA | RNDR. DANIELA KYSELOVÁ, RNDR. JANA PODOLINSKÁ

Februárové povodne nie sú neobvyklé, ich príčinou býva viacero nepriaznivých faktorov, ako sú výdatné zrážky vo forme dažďa, výrazné oteplenie a s ním spojené topenie sa snehovej pokrývky. 05 JAN 2016

Hydrologická situácia v povodí Váhu začiatkom roku 2016

HYDROLÓGIA | 5.1.2016 | ANALÝZA | ING. SOŇA LIOVÁ

V dôsledku dlhodobo trvajúceho výnimočne chladného počasia sa na všetkých tokoch Slovenska vytvorila napätá hydrologická situácia. Priebehy vodných hladín sú ovplyvňované intenzívnymi ľadovými úkazmi ako sú ľadová triešť, ľad pri brehu ale najmä celkové zámrzy vodných tokov.18 JÚN 2015

Pozvánka na odborný seminár Deň Dunaja

HYDROLÓGIA | 18.6.2015 | OZNAM | ING. J. DÖMÉNYOVÁ

Pozvánka na odborný seminár pri príležitosti Dňa Dunaja, ktorý sa uskutoční 2. júla 2015 (štvrtok) o 13.00 hod. v kinosále (budova D, 1.poschodie) na SHMÚ, Bratislava - Koliba, Jeséniova 1713 APR 2015

Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015

HYDROLÓGIA | 13.4.2015 | OZNAM | SHMÚ

Pozývame Vás na spoločné vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou pod záštitou ministerstva životného prostredia SR. 12 SEP 2014

Hydrologická situácia 12.9.2014 do 9.00 hod.

HYDROLÓGIA | 12.9.2014 | SPRÁVA | ING. TOMÁŠ MASÁR

Takmer na celom Slovensku sa včera a dnes ráno vyskytli zrážky, v západnej polovici územia intenzívne.03 JÚL 2013

Odborný seminár pri príležitosti osláv Dňa Dunaja

HYDROLÓGIA | 3.7.2013 | ANALÝZA | ZUZANA DANÁČOVÁ

Dňa 27. júna 2013 (štvrtok) o 10,00 hod. sa na Slovenskom hydrometeorologickom ústave, Bratislava-Koliba, Jeséniova 17 uskutočnil odborný seminár pri príležitosti osláv Dňa Dunaja.10 APR 2013

Nový produkt hydrológie - zrážky na Slovensku

HYDROLÓGIA | 10.4.2013 | OZNAM | HIPS BA

Pri hydrologickom spravodajstve sa opäť objavuje analýza zrážok na Slovensku. Tentokrát v novom šate a novom dizajne. Analýza opäť obsahuje mapovú aj tabuľkovú časť, ktoré vyčerpávajúcim spôsobom informujú o zrážkach na Slovensku za ostatných 24 hodín.26 FEB 2013

Aj po povodniach je snehu na Ipli ešte veľa

HYDROLÓGIA | 26.2.2013 | SPRÁVA | DANIELA KYSELOVÁ, KATEŘINA HRUŠKOVÁ

Aj po povodniach je snehu na Ipli ešte veľa.25 FEB 2013

Hydrologická situácia dňa 25.2.2013, 6:00

HYDROLÓGIA | 25.2.2013 | SPRÁVA | DANICA LEŠKOVÁ

Prudké oteplenie a dážď priniesli výrazné vzostupy hladín na slovenských tokoch. Stupne povodňovej aktivity boli dosiahnuté a prekročené vo viacerých lokalitách.21 FEB 2013

Rekordné zásoby vody v snehovej pokrývke v povodí horného Hrona a Slanej

HYDROLÓGIA | 21.2.2013 | ANALÝZA | DANIELA KYSELOVÁ, KATEŘINA HRUŠKOVÁ

 

Tohtoročná zima, bohatá na zrážky, už na strednom Slovensku, v povodí horného Hrona a Slanej prekonala doteraz vyhodnotené maximálne zásoby vody v snehovej pokrývke.