SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Nízke teplotyPrízemný mráz Zobraziť výstrahy

NEISElektronické oznamovanie údajov do NEIS
 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) je správcom Národného emisného informačného systému (NEIS), povereným Ministerstvom životného prostredia SR.
 
V zmysle zákona č. 293/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia majú povinnosť  oznamovať údaje do Národného emisného informačného systému elektronicky.
  • Povinnosť elektronického oznamovania údajov do NEIS od 1.12.2017 platí pre tých prevádzkovateľov, ktorí majú aspoň jeden veľký zdroj v okrese; v tomto prípade oznamujú údaje elektronicky aj za svoje stredné zdroje v danom okrese.
  • Prevádzkovatelia, ktorí prevádzkujú výlučne stredné zdroje v okrese, majú povinnosť elektronického oznamovania do NEIS od 1.1.2019 (§ 32b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2017).
  • Elektronické oznamovanie sa netýka prevádzkovateľov malých zdrojov.
 
Poznámky:
  • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia zákonom č. 293/2017 Z. z. nebol menený.
  • Zasielanie výsledkov z merania (podľa Vyhlášky č. 316/2017 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí) NEIS PZ WEB zatiaľ neumožňuje.
 
Elektronické oznamovanie údajov do NEIS sa uskutočňuje prostredníctvom portálu NEIS PZ WEB:
https://neispz.shmu.sk/
 
Technické požiadavky pre prístup k portálu:
  1. Počítač s operačným systémom MS Windows 7/8 alebo vyššia verzia
  2. Používať internetový prehliadač MS Internet Explorer
  3. Mať nainštalovaný zásuvný modul MS Silverlight
  4. Registrácia na stránke NEIS PZ WEB
 
Viac informácií nájdete v príručke prevádzkovateľa (draft verzia):
link na PDF dokument

Posledná zmena: 2018-03-29 12:28:11