Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Jakubov
Tok:Malina
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava
Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 200 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 220 cm

Jakubov - Malina

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:45 479.7
27.10.2021 14:30 469.7
27.10.2021 14:15 469.7
27.10.2021 14:00 469.7
27.10.2021 13:45 469.6
27.10.2021 13:30 469.6
27.10.2021 13:15 479.6
27.10.2021 13:00 479.6
27.10.2021 12:45 479.6
27.10.2021 12:00 479.6
27.10.2021 11:00 489.6
27.10.2021 10:00 509.6
27.10.2021 09:00 529.7
27.10.2021 08:00 519.7
27.10.2021 07:00 519.8
27.10.2021 06:00 509.8
27.10.2021 05:00 509.9
27.10.2021 04:00 519.9
27.10.2021 03:00 5110
27.10.2021 02:00 5110
27.10.2021 01:00 5210
27.10.2021 00:00 5210
26.10.2021 23:00 5210
26.10.2021 22:00 5210
26.10.2021 21:00 5210
26.10.2021 20:00 5110
26.10.2021 19:00 5110
26.10.2021 18:00 5110
26.10.2021 17:00 509.9
26.10.2021 16:00 509.9
26.10.2021 15:00 519.8

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )