Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Devín
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj
Hranica pre 1. stupeň PA: 670 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 760 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 850 cm

Devín - Dunaj

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:45 13310.3
27.10.2021 14:30 13310.3
27.10.2021 14:15 13210.2
27.10.2021 14:00 13110.2
27.10.2021 13:45 13310.2
27.10.2021 13:30 13410.1
27.10.2021 13:15 13310.1
27.10.2021 13:00 14110
27.10.2021 12:45 13210
27.10.2021 12:00 1349.9
27.10.2021 11:00 1329.7
27.10.2021 10:00 1329.6
27.10.2021 09:00 1329.6
27.10.2021 08:00 1329.6
27.10.2021 07:00 1329.6
27.10.2021 06:00 1319.6
27.10.2021 05:00 1319.7
27.10.2021 04:00 1319.7
27.10.2021 03:00 1309.7
27.10.2021 02:00 1319.7
27.10.2021 01:00 1309.8
27.10.2021 00:00 1299.9
26.10.2021 23:00 12810
26.10.2021 22:00 12810
26.10.2021 21:00 12710.1
26.10.2021 20:00 12710.2
26.10.2021 19:00 12810.2
26.10.2021 18:00 11910.3
26.10.2021 17:00 12410.3
26.10.2021 16:00 12510.3
26.10.2021 15:00 12610.2

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )