Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Kráľová Lehota
Tok:Hybica
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 190 cm

Kráľová Lehota - Hybica

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 16:00 205.1
27.10.2021 15:45 205.1
27.10.2021 15:30 205
27.10.2021 15:15 215
27.10.2021 15:00 214.9
27.10.2021 14:45 214.8
27.10.2021 14:30 214.8
27.10.2021 14:15 214.7
27.10.2021 14:00 214.5
27.10.2021 13:00 214.1
27.10.2021 12:00 213.5
27.10.2021 11:00 213.1
27.10.2021 10:00 202.9
27.10.2021 09:00 202.7
27.10.2021 08:00 202.7
27.10.2021 07:00 202.8
27.10.2021 06:00 203
27.10.2021 05:00 203.1
27.10.2021 04:00 203.3
27.10.2021 03:00 203.5
27.10.2021 02:00 203.7
27.10.2021 01:00 203.9
27.10.2021 00:00 204.1
26.10.2021 23:00 204.3
26.10.2021 22:00 204.5
26.10.2021 21:00 204.6
26.10.2021 20:00 214.7
26.10.2021 19:00 214.8
26.10.2021 18:00 214.8
26.10.2021 17:00 214.9
26.10.2021 16:00 214.9

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )