Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Svätý Kríž
Tok:Palúdžanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm

Svätý Kríž - Palúdžanka

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:00 387.2
27.10.2021 14:45 387.1
27.10.2021 14:30 387
27.10.2021 14:15 386.9
27.10.2021 14:00 386.8
27.10.2021 13:45 386.7
27.10.2021 13:30 386.6
27.10.2021 13:15 386.5
27.10.2021 13:00 386.3
27.10.2021 12:00 385.8
27.10.2021 11:00 385.3
27.10.2021 10:00 384.8
27.10.2021 09:00 384.6
27.10.2021 08:00 384.6
27.10.2021 07:00 384.7
27.10.2021 06:00 384.8
27.10.2021 05:00 384.9
27.10.2021 04:00 385
27.10.2021 03:00 385.1
27.10.2021 02:00 385.2
27.10.2021 01:00 385.3
27.10.2021 00:00 385.4
26.10.2021 23:00 385.6
26.10.2021 22:00 385.8
26.10.2021 21:00 386
26.10.2021 20:00 386.3
26.10.2021 19:00 386.7
26.10.2021 18:00 387
26.10.2021 17:00 397.1
26.10.2021 16:00 387
26.10.2021 15:00 386.7

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )