Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Podsuchá
Tok:Revúca
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm

Podsuchá - Revúca

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:15 385.9
27.10.2021 14:00 375.9
27.10.2021 13:45 385.8
27.10.2021 13:30 395.7
27.10.2021 13:15 385.6
27.10.2021 13:00 385.3
27.10.2021 12:45 385.1
27.10.2021 12:30 375
27.10.2021 12:15 384.8
27.10.2021 12:00 384.7
27.10.2021 11:00 384.2
27.10.2021 10:00 383.9
27.10.2021 09:00 383.9
27.10.2021 08:00 383.9
27.10.2021 07:00 384
27.10.2021 06:00 384.2
27.10.2021 05:00 374.3
27.10.2021 04:00 384.5
27.10.2021 03:00 384.6
27.10.2021 02:00 384.8
27.10.2021 01:00 375
27.10.2021 00:00 375.2
26.10.2021 23:00 375.4
26.10.2021 22:00 385.6
26.10.2021 21:00 385.7
26.10.2021 20:00 385.8
26.10.2021 19:00 375.9
26.10.2021 18:00 376
26.10.2021 17:00 386.2
26.10.2021 16:00 386.3
26.10.2021 15:00 386.1

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )