Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Ľubochňa
Tok:Ľubochnianka
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm

Ľubochňa - Ľubochnianka

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 16:15 356.5
27.10.2021 16:00 356.5
27.10.2021 15:45 356.5
27.10.2021 15:30 356.4
27.10.2021 15:15 366.4
27.10.2021 15:00 366.3
27.10.2021 14:45 366.1
27.10.2021 14:30 366
27.10.2021 14:15 376
27.10.2021 14:00 345.9
27.10.2021 13:00 355.2
27.10.2021 12:00 354.8
27.10.2021 11:00 354.5
27.10.2021 10:00 354.4
27.10.2021 09:00 354.3
27.10.2021 08:00 344.4
27.10.2021 07:00 344.5
27.10.2021 06:00 354.6
27.10.2021 05:00 354.8
27.10.2021 04:00 355
27.10.2021 03:00 355.1
27.10.2021 02:00 355.3
27.10.2021 01:00 355.4
27.10.2021 00:00 355.6
26.10.2021 23:00 355.7
26.10.2021 22:00 355.9
26.10.2021 21:00 356
26.10.2021 20:00 356.1
26.10.2021 19:00 356.1
26.10.2021 18:00 356.2
26.10.2021 17:00 356.2

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )