Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Lokca
Tok:Biela Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA: 170 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 290 cm

Lokca - Biela Orava

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE. Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]
27.10.2021 13:45 24
27.10.2021 13:30 24
27.10.2021 13:15 24
27.10.2021 13:00 24
27.10.2021 12:45 24
27.10.2021 12:30 24
27.10.2021 12:15 24
27.10.2021 12:00 24
27.10.2021 11:45 24
27.10.2021 11:00 24
27.10.2021 10:00 24
27.10.2021 09:00 24
27.10.2021 08:00 25
27.10.2021 07:00 26
27.10.2021 06:00 27
27.10.2021 05:00 27
27.10.2021 04:00 25
27.10.2021 03:00 24
27.10.2021 02:00 24
27.10.2021 01:00 24
27.10.2021 00:00 24
26.10.2021 23:00 25
26.10.2021 22:00 25
26.10.2021 21:00 26
26.10.2021 20:00 27
26.10.2021 19:00 27
26.10.2021 18:00 27
26.10.2021 17:00 27
26.10.2021 16:00 25
26.10.2021 15:00 25
26.10.2021 14:00 25

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )