Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Trstená
Tok:Jelešňa
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA: 190 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 230 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 285 cm

Trstená - Jelešňa

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 16:00 995.7
27.10.2021 15:45 995.6
27.10.2021 15:30 995.6
27.10.2021 15:15 995.6
27.10.2021 15:00 995.5
27.10.2021 14:45 995.4
27.10.2021 14:30 995.4
27.10.2021 14:15 995.3
27.10.2021 14:00 995.1
27.10.2021 13:00 994.6
27.10.2021 12:00 984
27.10.2021 11:00 983.6
27.10.2021 10:00 983.3
27.10.2021 09:00 983.2
27.10.2021 08:00 983.3
27.10.2021 07:00 983.4
27.10.2021 06:00 993.5
27.10.2021 05:00 993.6
27.10.2021 04:00 993.7
27.10.2021 03:00 993.9
27.10.2021 02:00 994
27.10.2021 01:00 994.1
27.10.2021 00:00 994.2
26.10.2021 23:00 984.2
26.10.2021 22:00 994.3
26.10.2021 21:00 994.4
26.10.2021 20:00 994.6
26.10.2021 19:00 994.8
26.10.2021 18:00 995
26.10.2021 17:00 995.2
26.10.2021 16:00 995.3

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )