Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Trstená
Tok:Oravica
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 250 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm

Trstená - Oravica

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:45 1016.3
27.10.2021 15:30 1016.3
27.10.2021 15:15 1016.3
27.10.2021 15:00 1016.2
27.10.2021 14:45 1016.1
27.10.2021 14:30 1016
27.10.2021 14:15 1015.9
27.10.2021 14:00 1015.7
27.10.2021 13:45 1015.6
27.10.2021 13:00 1015.1
27.10.2021 12:00 1014.6
27.10.2021 11:00 1014
27.10.2021 10:00 1003.7
27.10.2021 09:00 1003.6
27.10.2021 08:00 1003.5
27.10.2021 07:00 1003.6
27.10.2021 06:00 1003.8
27.10.2021 05:00 1003.9
27.10.2021 04:00 1004.1
27.10.2021 03:00 1004.2
27.10.2021 02:00 1014.4
27.10.2021 01:00 1014.5
27.10.2021 00:00 1004.6
26.10.2021 23:00 1014.7
26.10.2021 22:00 1014.8
26.10.2021 21:00 1014.7
26.10.2021 20:00 1014.8
26.10.2021 19:00 1014.9
26.10.2021 18:00 1015
26.10.2021 17:00 1015.3
26.10.2021 16:00 1015.5

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )