Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Dierová
Tok:Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA: 230 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 300 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 360 cm

Dierová - Orava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]
27.10.2021 15:15 125
27.10.2021 15:00 125
27.10.2021 14:45 125
27.10.2021 14:30 125
27.10.2021 14:15 125
27.10.2021 14:00 125
27.10.2021 13:45 125
27.10.2021 13:30 125
27.10.2021 13:15 125
27.10.2021 13:00 125
27.10.2021 12:00 126
27.10.2021 11:00 127
27.10.2021 10:00 127
27.10.2021 09:00 127
27.10.2021 08:00 128
27.10.2021 07:00 128
27.10.2021 06:00 128
27.10.2021 05:00 129
27.10.2021 04:00 129
27.10.2021 03:00 129
27.10.2021 02:00 129
27.10.2021 01:00 129
27.10.2021 00:00 129
26.10.2021 23:00 130
26.10.2021 22:00 130
26.10.2021 21:00 129
26.10.2021 20:00 129
26.10.2021 19:00 129
26.10.2021 18:00 129
26.10.2021 17:00 129
26.10.2021 16:00 129

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )