Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Turany
Tok:Čiernik
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm

Turany - Čiernik

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 04:30 185.2
26.10.2021 04:15 185.2
26.10.2021 04:00 185.2
26.10.2021 03:45 185.3
26.10.2021 03:30 185.3
26.10.2021 03:15 185.3
26.10.2021 03:00 185.3
26.10.2021 02:45 185.3
26.10.2021 02:30 185.4
26.10.2021 02:00 185.4
26.10.2021 01:00 185.6
26.10.2021 00:00 185.7
25.10.2021 23:00 185.8
25.10.2021 22:00 186
25.10.2021 21:00 186.2
25.10.2021 20:00 186.4
25.10.2021 19:00 186.6
25.10.2021 18:00 186.8
25.10.2021 17:00 187.1
25.10.2021 16:00 187.2
25.10.2021 15:00 187.2
25.10.2021 14:00 187
25.10.2021 13:00 186.7
25.10.2021 12:00 186.3
25.10.2021 11:00 185.9
25.10.2021 10:00 185.3
25.10.2021 09:00 185
25.10.2021 08:00 174.9
25.10.2021 07:00 184.9
25.10.2021 06:00 185
25.10.2021 05:00 185.2

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )