Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Strečno
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 240 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm

Strečno - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]
27.10.2021 15:00 93
27.10.2021 14:45 92
27.10.2021 14:30 92
27.10.2021 14:15 92
27.10.2021 14:00 92
27.10.2021 13:45 93
27.10.2021 13:30 93
27.10.2021 13:15 93
27.10.2021 13:00 93
27.10.2021 12:00 94
27.10.2021 11:00 102
27.10.2021 10:00 102
27.10.2021 09:00 100
27.10.2021 08:00 67
27.10.2021 07:00 62
27.10.2021 06:00 62
27.10.2021 05:00 63
27.10.2021 04:00 64
27.10.2021 03:00 69
27.10.2021 02:00 81
27.10.2021 01:00 97
27.10.2021 00:00 97
26.10.2021 23:00 98
26.10.2021 22:00 98
26.10.2021 21:00 97
26.10.2021 20:00 98
26.10.2021 19:00 97
26.10.2021 18:00 97
26.10.2021 17:00 95
26.10.2021 16:00 95
26.10.2021 15:00 95

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )