Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Stráža
Tok:Varínka
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 170 cm

Stráža - Varínka

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 04:00 114.2
26.10.2021 03:45 114
26.10.2021 03:30 113.9
26.10.2021 03:15 113.9
26.10.2021 03:00 114
26.10.2021 02:45 114
26.10.2021 02:30 114
26.10.2021 02:15 113.9
26.10.2021 02:00 113.8
26.10.2021 01:00 113.9
26.10.2021 00:00 114.6
25.10.2021 23:00 115
25.10.2021 22:00 115
25.10.2021 21:00 114.7
25.10.2021 20:00 115
25.10.2021 19:00 115.7
25.10.2021 18:00 116.1
25.10.2021 17:00 116.3
25.10.2021 16:00 116.4
25.10.2021 15:00 126.2
25.10.2021 14:00 115.9
25.10.2021 13:00 115.3
25.10.2021 12:00 114.6
25.10.2021 11:00 113.5
25.10.2021 10:00 112.5
25.10.2021 09:00 112.1
25.10.2021 08:00 112.1
25.10.2021 07:00 112.2
25.10.2021 06:00 112.3
25.10.2021 05:00 112.4
25.10.2021 04:00 112.6

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )