Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Čadca
Tok:Kysuca
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 240 cm

Čadca - Kysuca

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 14:45 76.4
27.10.2021 14:30 76.3
27.10.2021 14:15 76.1
27.10.2021 14:00 76
27.10.2021 13:45 75.8
27.10.2021 13:30 75.7
27.10.2021 13:15 75.5
27.10.2021 13:00 75.4
27.10.2021 12:45 75.2
27.10.2021 12:00 74.8
27.10.2021 11:00 74.5
27.10.2021 10:00 74.3
27.10.2021 09:00 74.2
27.10.2021 08:00 74.2
27.10.2021 07:00 74.3
27.10.2021 06:00 74.3
27.10.2021 05:00 74.5
27.10.2021 04:00 74.7
27.10.2021 03:00 74.8
27.10.2021 02:00 75
27.10.2021 01:00 75.1
27.10.2021 00:00 75.2
26.10.2021 23:00 75.3
26.10.2021 22:00 75.6
26.10.2021 21:00 75.8
26.10.2021 20:00 76
26.10.2021 19:00 76.2
26.10.2021 18:00 76.3
26.10.2021 17:00 76.4
26.10.2021 16:00 76.2
26.10.2021 15:00 75.8

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )