Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Považská Bystrica
Tok:Domanižanka
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 150 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm

Považská Bystrica - Domanižanka

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:00 268.4
27.10.2021 14:45 268.4
27.10.2021 14:30 268.4
27.10.2021 14:15 268.3
27.10.2021 14:00 268.3
27.10.2021 13:45 268.2
27.10.2021 13:30 268.1
27.10.2021 13:15 268.1
27.10.2021 13:00 268
27.10.2021 12:00 267.7
27.10.2021 11:00 267.4
27.10.2021 10:00 257.2
27.10.2021 09:00 257.1
27.10.2021 08:00 257.1
27.10.2021 07:00 257.2
27.10.2021 06:00 257.3
27.10.2021 05:00 257.5
27.10.2021 04:00 257.7
27.10.2021 03:00 257.8
27.10.2021 02:00 258
27.10.2021 01:00 258.2
27.10.2021 00:00 258.2
26.10.2021 23:00 248.2
26.10.2021 22:00 248.3
26.10.2021 21:00 248.4
26.10.2021 20:00 248.5
26.10.2021 19:00 248.6
26.10.2021 18:00 248.6
26.10.2021 17:00 248.6
26.10.2021 16:00 278.6
26.10.2021 15:00 268.4

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )