Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Dohňany
Tok:Biela voda
Región:Žilinský región
Oblasť:Stredný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA: 210 cm
Hranica pre 3. stupeň PA: 250 cm

Dohňany - Biela voda

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

Z technických príčin predpovede vodných stavov dočasne neuvádzame.

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
27.10.2021 15:00 48.5
27.10.2021 14:45 48.4
27.10.2021 14:30 48.3
27.10.2021 14:15 48.2
27.10.2021 14:00 48.1
27.10.2021 13:45 47.9
27.10.2021 13:30 47.8
27.10.2021 13:15 47.6
27.10.2021 13:00 47.4
27.10.2021 12:00 46.5
27.10.2021 11:00 45.5
27.10.2021 10:00 44.9
27.10.2021 09:00 44.4
27.10.2021 08:00 44.1
27.10.2021 07:00 44.2
27.10.2021 06:00 44.5
27.10.2021 05:00 44.6
27.10.2021 04:00 44.7
27.10.2021 03:00 44.9
27.10.2021 02:00 45.1
27.10.2021 01:00 45.3
27.10.2021 00:00 45.4
26.10.2021 23:00 45.6
26.10.2021 22:00 45.8
26.10.2021 21:00 46.2
26.10.2021 20:00 46.4
26.10.2021 19:00 46.8
26.10.2021 18:00 47.2
26.10.2021 17:00 47.6
26.10.2021 16:00 57.8
26.10.2021 15:00 47.7

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )