Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

 

Informácie o stanici

Názov stanice:Oslany
Tok:Oslanský potok
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horná Nitra

Oslany - Oslanský potok

Načítavam graf...

Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.10.2021 04:30 305.8
26.10.2021 04:15 305.8
26.10.2021 04:00 305.9
26.10.2021 03:45 305.9
26.10.2021 03:30 305.9
26.10.2021 03:15 305.9
26.10.2021 03:00 306
26.10.2021 02:45 306
26.10.2021 02:30 306
26.10.2021 02:00 306
26.10.2021 01:00 306.1
26.10.2021 00:00 306.1
25.10.2021 23:00 306.2
25.10.2021 22:00 306.3
25.10.2021 21:00 306.4
25.10.2021 20:00 306.6
25.10.2021 19:00 306.8
25.10.2021 18:00 307
25.10.2021 17:00 307.3
25.10.2021 16:00 307.4
25.10.2021 15:00 307.3
25.10.2021 14:00 307
25.10.2021 13:00 306.7
25.10.2021 12:00 305.8
25.10.2021 11:00 305.2
25.10.2021 10:00 294.9
25.10.2021 09:00 294.8
25.10.2021 08:00 305
25.10.2021 07:00 305.1
25.10.2021 06:00 295.3
25.10.2021 05:00 305.5

Legenda
Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálena (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )